konkurs
istekao

Grantovi za lokalne samouprave za posebne programe stručnog usavršavanja

Naziv donatora

Savet Evrope

Rok za prijavu na konkurs

17.07.2021

do 17 h

Ko može da konkuriše?

  • Javna uprava

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

2.500 €

Vrsta podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Reforma javne uprave (uključujući izgradnju institucija i pravne tekovine,upravljanje javnim finansijama, decentralizaciju vlasti, statistiku, e-upravu)
  • Lokalna samouprava
Ostalo
  • demokratija i dobro upravljanje

Geografska oblast podrške

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja projekta

2 meseca

Posebni zahtevi donatora

Da bi ispunili uslove za grant, podnosioci zahteva moraju: biti zakonski konstituisani kao jedinice lokalne samouprave u Republici Srbiji; imati pravo da sprovode aktivnosti opisane u projektnom predlogu; imati dovoljan finansijski kapacitet (stabilni i dovoljni izvori finansiranja) za održavanje aktivnosti tokom celog perioda za koji se dodeljuje grant i da učestvuju iz sopstvenih resursa (uključujući ljudske resurse ili doprinose u naturi); imati dovoljne operativne i profesionalne kapacitete za sprovođenje aktivnosti opisanih u projektnom predlogu; imati račun u banci imati razvijen Specijalni program profesionalnog usavršavanja koji je akreditovala Nacionalna akademija za javnu upravu.

Kako se konkuriše

Da bi se predstavila šema bespovratnih sredstava i prijavna dokumentacija i dobili odgovori na potencijalna pitanja, 29. juna 2021. održaće se onlajn Info dan. Zainteresovani treba da prijave svoje učešće na Info danu e-poštom na: lsg.serbia@coe.int Link za pristup mrežnom događaju i njegovo tačno vreme biće blagovremeno saopšteni svim registrovanim učesnicima.