Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Grantovi za lokalne samouprave za posebne programe stručnog usavršavanja

Naziv donatora

Savet Evrope

Rok za prijavu na konkurs

17.07.2021

do 17 h

Ko može da aplicira?

  • Javna uprava

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

2.500 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Reforma javne uprave (uključujući izgradnju institucija i pravne tekovine,upravljanje javnim finansijama, decentralizaciju vlasti, statistiku, e-upravu)
  • Lokalna samouprava
Ostalo
  • demokratija i dobro upravljanje

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

2 meseca

Posebni zahtevi donatora

Da bi ispunili uslove za grant, podnosioci zahteva moraju: biti zakonski konstituisani kao jedinice lokalne samouprave u Republici Srbiji; imati pravo da sprovode aktivnosti opisane u projektnom predlogu; imati dovoljan finansijski kapacitet (stabilni i dovoljni izvori finansiranja) za održavanje aktivnosti tokom celog perioda za koji se dodeljuje grant i da učestvuju iz sopstvenih resursa (uključujući ljudske resurse ili doprinose u naturi); imati dovoljne operativne i profesionalne kapacitete za sprovođenje aktivnosti opisanih u projektnom predlogu; imati račun u banci imati razvijen Specijalni program profesionalnog usavršavanja koji je akreditovala Nacionalna akademija za javnu upravu.

Kako se aplicira?

Da bi se predstavila šema bespovratnih sredstava i prijavna dokumentacija i dobili odgovori na potencijalna pitanja, 29. juna 2021. održaće se onlajn Info dan. Zainteresovani treba da prijave svoje učešće na Info danu e-poštom na: lsg.serbia@coe.int Link za pristup mrežnom događaju i njegovo tačno vreme biće blagovremeno saopšteni svim registrovanim učesnicima.