Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Grantovi za mere informisanja i obuke za radničke organizacije

Naziv donatora

Evropska komisija

Rok za prijavu na konkurs

01.06.2022

do 17 h

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava
  • Obrazovne ustanove

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

više od milion dolara

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Rad i zapošljavanje
Ostalo
  • Mladi

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Posebno su dobrodošle akcije koje se bave sledećim temama: modernizacija tržišta rada, otvaranje novih radnih mesta i zapošljavanje mladih, zapošljavanje u malim i srednjim preduzećima; novi oblici rada i platformski rad; kvalitet rada, zdravlje i bezbednost na radu, predviđanje, priprema i upravljanje promenama i restrukturiranjem; klimatski neutralna i digitalna tranzicija; razvoj veština uključujući i usavršavanje; mobilnost radne snage unutar EU, migracije; usklađivanje radnog i porodičnog života, rodna ravnopravnost, delovanje u oblasti borbe protiv diskriminacije, aktivnog starenja, zdravijeg i dužeg radnog veka, aktivne inkluzije i pristojnih uslova rada, modernizacije sistema socijalne zaštite; suočavanje sa zapošljavanjem, socijalnim i ekonomskim posledicama krize COVID-19, i posebnom ulogom radničkih organizacija/socijalnih partnera, u tom pogledu.

Kako se aplicira?

Prijave se moraju podneti pre isteka roka za poziv i to elektronskim putem preko Sistema za elektronsko podnošenje na portalu za finansiranje i tendere. Predlozi (uključujući anekse i propratnu dokumentaciju) moraju biti dostavljeni na obrascima koji se nalaze u sistemu za podnošenje. Predlozi moraju biti potpuni i sadržati sve tražene informacije i sve potrebne anekse i prateću dokumentaciju: - Prijavni obrazac Deo A - Prijavni obrazac Deo B - obavezni aneksi i prateća dokumenta (kao PDF fajlovi)