konkurs
istekao

Grantovi za nevladine organizacije koje sarađuju sa Japanom 2022

Naziv donatora

Fondacija pro Natura Japan

Rok za prijavu na konkurs

01.05.2022

Ko može da konkuriše?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 1.000 do 10.000 $

Vrsta podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine

Geografska oblast podrške

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja projekta

do 12 meseci

Posebni zahtevi donatora

Fondacija će obezbediti subvencije nevladinim organizacijama koje imaju kontakt sa lokalnim stanovništvom, lokalnim savetima, privatnim kompanijama, naučnicima itd. i koje su već bile aktivne u ovoj oblasti u oblasti očuvanja prirode.

Kako se konkuriše

Ako organizacija koja podnosi zahtev nema filijalu ili kancelariju u Japanu, treba da se prijavi preko partnerske organizacije u Japanu. Prijave se podnose isključivo na japanskom jeziku.