konkurs
istekao

Grantovi za organizacije koje rade sa žrtvama trgovine ljudima

Naziv donatora

Kancelarija UN za pitanja droge i kriminala - United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)

Rok za prijavu na konkurs

30.09.2017

Ko može da konkuriše?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

Od 20.000 $ do 60.000 $

Vrsta podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava

Ciljna grupa podrške

  • Žrtve trgovine ljudima

Geografska oblast podrške

  • Cela Srbija

Kako se konkuriše

Prijave i svu dodatnu dokumentaciju poslati na e-mail adresu victimsfund@unodc.org.