Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Grantovi za poboljšanje statusa očuvanja vrsta i staništa zaštićenih u EU (HORIZON-CL6-2023-BIODIV-01)

Naziv donatora

Evropska komisija

Rok za prijavu na konkurs

28.03.2023

do 17 h

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava
  • Obrazovne ustanove

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 60.000 do 1.000.000 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine
Ostalo
  • Divlje životinje, ptice, staništa

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Evropska komisija prihvata predloge za poboljšanje statusa očuvanja vrsta i staništa zaštićenih u EU. Predlozi treba da se odnose na oblast A ili oblast B. Oblast treba jasno naznačiti u prijavi. Oblast A: Poboljšanje statusa zaštite staništa i vrsta zaštićenih Direktivom o staništima i/ili pticama. Oblast B: Poboljšanje statusa očuvanja lovnih vrsta ptica navedenih u Aneksu II Direktive o pticama.

Kako se aplicira?

Svi predlozi moraju biti dostavljeni elektronski putem elektronskog portala za finansiranje i tendere sistema za podnošenje. Predlozi moraju biti potpuni i sadržati sve delove i obavezne anekse i propratnu dokumentaciju. Obrazac za prijavu će imati dva dela: • Deo A (popunjava se direktno onlajn) sadrži administrativne informacije o organizaciji podnosiocu zahteva (budući koordinator i korisnici i povezana lica), sažeti budžet za predlog. • Deo B (preuzima se sa sistema za podnošenje, popunjava i zatim sastavljen i ponovo postavlja kao PDF u sistem) sadrži tehnički opis projekta. • Aneksi i prateća dokumenta biće direktno dostupni u sistemu za podnošenje I moraju biti otpremljeni kao PDF datoteke (ili drugi formati koje sistem dozvoljava).