Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Grantovi za podršku direktnoj razmeni u oblastima umetnosti i životne sredine

Naziv donatora

Fond za međusobno razumevanje (TMU)

Rok za prijavu na konkurs

01.11.2022

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

nije naznačeno

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine
Kultura
  • Kultura
Ostalo
  • Umetnost

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Prioritet imaju projekti koji uključuju direktnu, dubinsku profesionalnu interakciju sa potencijalom za trajnu saradnju, i/ili pokazuju dokaze o profesionalnim dostignućima i inovacijama, i/ili odgovaraju na društveni kontekst i angažuju lokalne zajednice. TMU obezbeđuje grantove za troškove vezane za profesionalnu razmenu u umetnosti i nauci o životnoj sredini i mesto susreta između ove dve oblasti. Uobičajeno podržane aktivnosti uključuju programe napredne obuke, radionica, konferencija, seminara, zajedničkih istraživačkih projekata i razmene namenjene pomoći organizacijama koje traže veću institucionalnu stabilnost, kreativne umjetničke saradnje, kustoske istraživačke projekte, performanse održane u kombinaciji sa predavanjima/demonstracijama i/ili radionicama , projekti konzervacije i očuvanja, programi upravljanja umetnošću, aktivnosti kulturnog dokumentovanja, aktivnosti koje podržavaju autohtone načine, programi očuvanja ekosistema i staništa, projekti planiranja korišćenja zemljišta, aktivnosti koje omogućavaju efikasniji međunarodni kontakt između ekoloških organizacija, osmišljene mere očuvanje biodiverziteta i nastojanja da se podstakne održivost životne sredine.

Kako se aplicira?

Registracijom i popunjavanjem onlajn prijavnog formulara na: https://tmuny.fluxx.io/user_sessions/new