Grantovi za podršku različitim rešenjima protiv cenzure

Naziv donatora

Biro za demokratiju, ljudska prava i rad

Rok za prijavu na konkurs

15.03.2022

do 23 h i 59 min

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava
  • Obrazovne ustanove

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 500.000 do 1.000.000 $

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Reforma javne uprave (uključujući izgradnju institucija i pravne tekovine,upravljanje javnim finansijama, decentralizaciju vlasti, statistiku, e-upravu)
  • Ekonomska i razvojna politika/planiranje
Ostalo
  • Ekonomski razvoj, IT

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

2 do 3 godine

Kako se aplicira?

Registracijom i onlajn podnošenjem prijave na: www.grants.gov.