Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Grantovi za praćenje kritičnih ekosistema i gubitaka i ranjivosti biodiverziteta

Naziv donatora

Evropska komisija

Rok za prijavu na konkurs

06.10.2021

do 17 h

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava
  • Obrazovne ustanove
  • Privredna društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 60.000 do 1.000.000 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Očekuje se da će projekti unaprediti harmonizaciju, mobilizaciju i preuzimanje podataka o monitoringu i životnoj sredini kako bi se bolje okarakterisali i razumeli prirodni i antropogeni pritisci na biodiverzitet, obim uništavanja prirodnih bioloških resursa i njegova povezanost sa uslovima ekosistema u sigurnim planetarnim granicama. Potrebno je znanje o bolje kvantifikovanim i tačnije okarakterisanim promenama u biodiverzitetu i srodnim uslugama ekosistema (u obalnim, morskim, kopnenim i slatkovodnim ekosistemima), kao i o statusu ekosistema i kvantifikovanim uticajima glavnih direktnih pokretača promena (promene upotrebe mora, zagađenja, klimatske promene, invazivne strane vrste i eksploatacija prirodnih resursa) na evropskom prirodnom kapitalu.

Kako se aplicira?

Prijave se moraju predati elektronski putem elektronskog portala za finansiranje i tendere. Prijave se podnose korišćenjem obrazaca koji se nalaze u elektronskoj prijavi. Struktura i prezentacija moraju odgovarati uputstvima datim u obrascima. Prijave moraju biti kompletne i sadržati sve delove i obavezne priloge i prateću dokumentaciju. Prijavni obrazac je strukturiran u dva dela. Deo A sadrži strukturirane administrativne obrasce sa podacima o učesnicima, registraciji i kontakt osobi. Deo B (narativni deo) sadrži tehnički opis projekta sa planiranim aktivnostma, troškovmai itd. (moraju se učitati u PDF-u). Deo A se generiše prilikom unosa podataka u sistem za predaju, Deo B mora biti pripremljen unapred. Deo B takođe sadrži anekse i prateću dokumentaciju ako to zahtevaju uslovi poziva (detaljna tabela budžeta, izjave državnih vlasti, biografije, godišnji izveštaji o aktivnostima, itd.).