Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Grantovi za prikupljanje podataka o rodnim stereotipima i javnoj percepciji o rodnim ulogama i stavovima prema nasilju nad ženama

Naziv donatora

Agencija Ujedinjenih nacija za ravnopravnost polova i osnaživanje žena - UN Women, the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women

Rok za prijavu na konkurs

15.09.2017

23:00h (Belgrade local time, CET)

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Obrazovne ustanove

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

Do 10.000 $

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija