Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Grantovi za promociju mobilnog zdravstva

Naziv donatora

Evropska komisija

Rok za prijavu na konkurs

21.09.2021

do 17 h

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava
  • Obrazovne ustanove
  • Privredna društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 60.000 do 1.000.000 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Konkurentnost (MSP, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, poslovna infrastruktura, industrija i trgovina)
  • Nauka i istraživanje
Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Zdravstvo
Ostalo
  • IT, Zdravlje

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Podnosioci zahteva bi trebalo da predlože aktivnosti koje okupljaju programere aplikacija, predstavnike zdravstvenih sistema, širok spektar korisnika (građani / pacijenti, pružaoci zdravstvenih usluga) i tela za sertifikaciju kako bi promovisali i stimulisali upotrebu i preuzimanje zdravstvene aplikacije gradeći digitalni ekosistem oko pouzdane etikete mobilnog zdravstva za podršku integraciji i korišćenju zdravstvenih i velnes aplikacija u zdravstvenom sistemu. Predlozi treba da podstaknu pristup usmeren na osnaživanje građana i pacijenta, promovisanje kulture dijaloga i otvorenosti između zdravstvenih radnika, građana, pacijenata i njihovih porodica i oslobađanje potencijala socijalnih inovacija

Kako se aplicira?

Prijave se moraju predati elektronski putem elektronskog portala za finansiranje i tendere. Prijave se podnose korišćenjem obrazaca koji se nalaze u elektronskoj prijavi. Struktura i prezentacija moraju odgovarati uputstvima datim u obrascima. Prijave moraju biti kompletne i sadržati sve delove i obavezne priloge i prateću dokumentaciju. Prijavni obrazac je strukturiran u dva dela. Deo A sadrži strukturirane administrativne obrasce sa podacima o učesnicima, registraciji i kontakt osobi. Deo B (narativni deo) sadrži tehnički opis projekta sa planiranim aktivnostma, troškovmai itd. (moraju se učitati u PDF-u). Deo A se generiše prilikom unosa podataka u sistem za predaju, Deo B mora biti pripremljen unapred. Deo B takođe sadrži anekse i prateću dokumentaciju ako to zahtevaju uslovi poziva (detaljna tabela budžeta, izjave državnih vlasti, biografije, godišnji izveštaji o aktivnostima, itd.).