Grantovi za promociju mobilnog zdravstva

Naziv donatora

Evropska komisija

Rok za prijavu na konkurs

21.09.2021

do 17 h

Ko može da konkuriše?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava
  • Obrazovne ustanove
  • Privredna društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 60.000 do 1.000.000 €

Vrsta podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Konkurentnost (MSP, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, poslovna infrastruktura, industrija i trgovina)
  • Nauka i istraživanje
Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Zdravstvo
Ostalo
  • IT, Zdravlje

Geografska oblast podrške

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Podnosioci zahteva bi trebalo da predlože aktivnosti koje okupljaju programere aplikacija, predstavnike zdravstvenih sistema, širok spektar korisnika (građani / pacijenti, pružaoci zdravstvenih usluga) i tela za sertifikaciju kako bi promovisali i stimulisali upotrebu i preuzimanje zdravstvene aplikacije gradeći digitalni ekosistem oko pouzdane etikete mobilnog zdravstva za podršku integraciji i korišćenju zdravstvenih i velnes aplikacija u zdravstvenom sistemu. Predlozi treba da podstaknu pristup usmeren na osnaživanje građana i pacijenta, promovisanje kulture dijaloga i otvorenosti između zdravstvenih radnika, građana, pacijenata i njihovih porodica i oslobađanje potencijala socijalnih inovacija

Kako se konkuriše

Prijave se moraju predati elektronski putem elektronskog portala za finansiranje i tendere. Prijave se podnose korišćenjem obrazaca koji se nalaze u elektronskoj prijavi. Struktura i prezentacija moraju odgovarati uputstvima datim u obrascima. Prijave moraju biti kompletne i sadržati sve delove i obavezne priloge i prateću dokumentaciju. Prijavni obrazac je strukturiran u dva dela. Deo A sadrži strukturirane administrativne obrasce sa podacima o učesnicima, registraciji i kontakt osobi. Deo B (narativni deo) sadrži tehnički opis projekta sa planiranim aktivnostma, troškovmai itd. (moraju se učitati u PDF-u). Deo A se generiše prilikom unosa podataka u sistem za predaju, Deo B mora biti pripremljen unapred. Deo B takođe sadrži anekse i prateću dokumentaciju ako to zahtevaju uslovi poziva (detaljna tabela budžeta, izjave državnih vlasti, biografije, godišnji izveštaji o aktivnostima, itd.).