Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Grantovi za promovisanje ženskog preduzetništva i uklanjanje sistemskih rodnih barijera

Naziv donatora

Stejt Department - Kancelarija za globalna ženska pitanja

Rok za prijavu na konkurs

06.05.2022

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Obrazovne ustanove

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

više od milion dolara

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Konkurentnost (MSP, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, poslovna infrastruktura, industrija i trgovina)
  • Industrija, uključujući MSP
  • Privatizacija, biznis i druge usluge
Ostalo
  • rodna ravnopravnost

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Kandidati treba da predlože ciljeve koji podržavaju regionalno umrežavanje među ženskim komorama i poslovnim udruženjima kako bi podržali žene preduzetnice pružanjem podrške komorama i udruženjima za jačanje usluga za žene preduzetnice, uključujući adresiranje identifikovanih potreba članica, kao što su mentorstvo, umrežavanje, obuka za liderstvo i preduzetništvo, i/ili omogućavanje međuregionalnih veza. Oporavak od pandemije zasnovan na rodnoj ravnopravnosti: Rešavanje sistemskih prepreka punom ekonomskom učešću žena kroz koaliciju/mrežu koju vode komore, uključujući i rešavanje rodno zasnovanog nasilja (RN), neplaćenog rada i drugih uticaja pandemije COVID-19 – takođe i adresiranje širih društvenih normi koje doprinose ovim uticajima – utičući na ekonomsku sigurnost žena kroz zagovaranje i sprovođenje reformi koje su razvile i podržavale članice. Zagovaranje uz pomoć komora: Dalje zagovaranje žena koje podržavaju komore i udruženja za rodno ravnopravne reforme pravnih okvira, regulatornih sistema, pristupa uslugama i poslovnih zajednica. Potrebna dokumentacija: 1. Narativ projekta 2. Budžet 3. Narativ budžeta (opravdanje budžeta) 4. Monitoring, evaluacija i plan učenja 5. Vremenski okvir implementacije 6. Analiza roda i inkluzije 7. Politika zaštite i nenanošenja štete 8. Procena rizika Kompletni paketi predloga moraju da sadrže sledeće prateće materijale za prijavu: 1. Zahtevani obrasci SF-424 (SF-424, SF-424A 2. Najnovija finansijska revizija Sledeći dokumenti su opcioni: 1. Biografije ili biografije ključnog osoblja, iskustvo u programu itd. 2. Pismo(a) obaveze od institucije koja podnosi prijavu i partnera za poddodelu 3. Organizaciona šema

Potrebna dokumentacija

NOFO-Attachments.zip

Kako se aplicira?

Registracijom i prijavom predloga projekta dodavanjem potebnih dokumenta na: https://mygrants.servicenowservices.com/ilms/portal_login.do