Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Grantovi za razvoj inovativnih tehnologija, proizvoda i usluga sa tržišnom primenom (MINI GRANTS Program)

Naziv donatora

Fond za inovacionu delatnost

Rok za prijavu na konkurs

01.09.2017

15:00

Ko može da aplicira?

  • Mala i srednja preduzeća
  • Privredna društva
  • Preduzetnici

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

Ukupni iznos sredstava je do 80.000,00 € po projektu.

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Konkurentnost (MSP, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, poslovna infrastruktura, industrija i trgovina)
  • Industrija, uključujući MSP
  • Nauka i istraživanje

Podržane ciljne grupe

  • Istraživačke organizacije/ Istraživači
  • Mali preduzetnici i zanatlije
  • Strukovna udruženja

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

Trajanje projekta u okviru Programa ranog razvoja može biti najviše do 12 meseci.

Posebni zahtevi donatora

Iznos finansiranja koji Fond za inovacionu delatnost dodeljuje u okviru Programa ranog razvoja iznosi najviše 85% ukupno odobrenog budžeta projekta i ukupni iznos finansiranja od strane Fonda za inovacionu delatnost ne može biti veći od 80,000 evra. Najmanje 15% ukupno odobrenog budžeta projekta mora da obezbedi podnosilac prijave iz drugih privatnih izvora nezavisno od Fonda za inovacionu delatnost.

Kako se aplicira?

Sva potrebna dokumenta za konkurisanje možete naći na linku http://www.inovacionifond.rs/program-ranog-razvoja-javni-poziv/