Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Grantovi za saradnju „Kultura pomaže”

Naziv donatora

Evropska unija

Rok za prijavu na konkurs

01.08.2023

do 23 h i 59 min

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 25.000 do 40.000 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Kultura
  • Kultura
Ostalo
  • Izbeglice i tražioci azila, deca i porodica

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Program grantova za saradnju nudi podršku kulturnim organizacijama koje stavljaju naglasak na rad sa ljudima, koji su zbog rata u Ukrajini bili prinuđeni da se presele u bezbednije regione Ukrajine ili zemlje Kreativne Evrope. Ideja projekta mora biti fokusirana na raseljena lica ili izbeglice, olakšavanje njihove integracije u nove kontekste kroz kulturu, te ponuditi aktivnosti koje odgovaraju procesuiranju ratnih trauma i podršci njihovom mentalnom zdravlju. Potrebno je uložiti dodatne napore da se porodice i deca uključe u aktivnosti projekta. Predložene aktivnosti mogu imati oblik radionica, procesa ko-kreacije, edukativnih projekata, art terapije ili slično. Poziv se odnosi na neprofitne organizacije ili registrovane kolektive, koji mogu da pruže dokaz o svom nekomercijalnom statusu, sa sedištem u Ukrajini i zemljama Kreativne Evrope. Najmanje jedan od kandidata mora aktivno da radi na integraciji raseljenih lica ili izbeglica iz Ukrajine u nove realnosti i zajednice kroz kulturu. Podnosioci prijava ne bi trebalo da primaju finansijska sredstva iz bilo koje druge šeme Kreativne Evrope za projekat(e) za koji se prijavljuju. Moguće je udružiti se za 2 ili 3 partnerske organizacije za pripremu saradnje. U slučaju 3 organizacije, 2 organizacije mogu biti registrovane u Ukrajini i 1 u drugoj zemlji KE, ili 1 u Ukrajini i 2 u različitim drugim zemljama KE. Maksimalni iznos granta je 25.000 € za saradnju dve organizacije, maksimalno 40.000 € za saradnju između tri organizacije. Očekuje se da će 50% ukupnih grantova biti isplaćeno u Ukrajini, 50% u zemljama Kreativne Evrope.

Kako se aplicira?

Prijave se podnose onlajn, na engleskom jeziku.