Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Grantovi za sufinansiranje inovacija (MATCHING GRANTS Program)

Naziv donatora

Fond za inovacionu delatnost

Rok za prijavu na konkurs

01.09.2017

15:00

Ko može da aplicira?

  • Mala i srednja preduzeća
  • Privredna društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

Ukupni iznos sredstava je do 300.000,00 € po projektu

Vrsta finansijske podrške

Krediti

Oblast podrške

Konkurentnost (MSP, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, poslovna infrastruktura, industrija i trgovina)
  • Industrija, uključujući MSP
  • Nauka i istraživanje

Podržane ciljne grupe

  • Istraživačke organizacije/ Istraživači
  • Mali preduzetnici i zanatlije
  • Strukovna udruženja

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

Trajanje projekta u okviru Programa sufinansiranja inovacija može biti najviše do 2 godine.

Posebni zahtevi donatora

Iznos finansiranja koji Fond za inovacionu delatnost dodeljuje u okviru Programa sufinansiranja inovacija iznosi maksimalno 70% od ukupno odobrenog budžeta projekta za mikro i mala privredna društva i maksimalno 60% od ukupno odobrenog budžeta za srednja privredna društva, s tim da finansiranje koje Fond za inovacionu delatnost obezbeđuje ne može biti veće od EUR 300,000 po projektu,. Najmanje 30% od ukupno odobrenog budžeta projekta za mikro i mala privredna društva i 40% za srednja privredna društva mora biti obezbeđeno od strane Podnosioca Prijave iz drugih, privatnih izvora, nezavisno od Fonda za inovacionu delatnost. „Rojalti“ plaćanja su obaveza korisnika sredstava u slučaju uspešnog ishoda finansiranog projekta (ukoliko projekat rezultira ostvarenim prihodom), podrazumeva isplatu Fondu za inovacionu delatnost do najviše 120% od ukupno dodeljenog granta u roku od 5 godina od završetka projekta. Fond za inovacionu delatnost snosi rizik zajedno sa podnosiocem prijave u slučaju neuspešnog razvoja proizvoda/usluge/tehnologije tako da se u tom slučaju ne zahtevaju „rojalti plaćanja“

Kako se aplicira?

Sva potrebna dokumenta za konkurisanje možete naći na linku http://www.inovacionifond.rs/program-sufinansiranja-inovacija/