konkurs
istekao

GRANTOVI ZA SUFINANSIRANjE PROGRAMA I PROJEKATA U OBLASTIMA OMLADINSKOG SEKTORA KOJI SU ODOBRENI OD STRANE EVROPSKE KOMISIJE I DRUGIH MEĐUNARODNIH DONATORA

Naziv donatora

Ministarstvo omladine i sporta

Rok za prijavu na konkurs

04.09.2017

Ko može da konkuriše?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

Ukupan iznos sredstava predviđen za ovaj konkurs je 3.000.000 RSD

Vrsta podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Rekreacija/sport
Međunarodna saradnja
  • Međunarodna saradnja
Ostalo
  • Mladi

Ciljna grupa podrške

  • Deca i mladi – opšta populacija

Geografska oblast podrške

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja projekta

Maksimalno predviđeno vreme trajanja programa ili projekta je od 15. septembra 2017. godine do 28. februara 2018. godine.

Projektna dokumentacija

Konkursna-dokumentacija.zip

Kako se konkuriše

Konkursna dokumentacija se predaje na pisarnicu ministarstva ili poštom na adresu:
Ministarstvo omladine i sporta
Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije
Bulevar Mihajla Pupina 2
11070 Beograd
Na prednjoj strani koverte, u gornjem levom uglu, mora biti naveden naziv i adresa podnosioca prijave i naziv konkursa. Ispod adrese ministarstva mora biti navedena napomena: NE OTVARATI PRE ISTEKA ROKA ZA KONKURISANjE.