konkurs
istekao

Grantovi za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja na jezicima nacionalnih manjina iz oblasti javnog informisanja u 2017. godini

Naziv donatora

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU, JAVNO INFORMISANJE I ODNOSE S VERSKIM ZAJEDNICAMA

Rok za prijavu na konkurs

17.08.2017

Ko može da konkuriše?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

Od 100.000 RSD do 1.000.000 RSD

Vrsta podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
  • Slobodan pristup informacijama
Mediji
  • Mediji
Civilno društvo
  • Civilno društvo

Ciljna grupa podrške

  • Nacionalne manjine

Geografska oblast podrške

  • Vojvodina

Posebni zahtevi donatora

Predloženi projekat se mora realizovati putem registrovanog medija.

Kako se konkuriše

Prijave (obrazac 1 i obrazac 2) se podnose redovnom poštom u dva primerka, dok se ostala obavezna dokumentacija šalje u jednom primerku, na adresu: Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom: za Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja (posebno naznačiti na kojem jeziku nacionalne manjine se medijski sadržaj planira relizovati) Osim navedenog, učesnici konkursa dužni su da konkursnu prijavu(obrazac 1 i obrazac 2) pošalju i elektronskom poštom na adresu: mediji.psinf@gmail.com