Grantovi za tehnologije koje se odnose na složene uslove životne sredine

Naziv donatora

Evropska komisija

Rok za prijavu na konkurs

19.10.2021

do 17 h

Ko može da konkuriše?

  • Mala i srednja preduzeća
  • Privredna društva
  • Preduzetnici

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 60.000 do 1.000.000 €

Vrsta podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine
Ostalo
  • IT

Geografska oblast podrške

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Očekuje se da će predložene radnje obuhvatiti razvoj i demonstraciju svakog od sledećih aspekata: Moćniji i pouzdaniji ugrađeni sistemi za percepciju u vozilu sa povećanim performansama, otpornošću (na vremenske uslove) i preciznošću zasnovani na poboljšanom otkrivanju, lokalizaciji (sa pouzdanim, dinamičkim digitalnim mapama visoke definicije, pouzdanoj i preciznoj lokaciji iz satelitskih navigacionih servisa EU) i poboljšanim klasifikacijama i spoznajama objekta/osobe (sa većom integracijom sa sistemima percepcije zasnovanim na infrastrukturi i drugim sredstvima za kompletiranje fuzije podataka i ažuriranje u realnom vremenu). Sistemske metode samoprocene za tehnologije percepcije životne sredine i poboljšanu hardversku integraciju u vozilo, takođe moraju da izbegnu probleme sa pouzdanošću zbog naprezanja u okruženju, temperaturnih promena, vibracija, potencijalnih zlonamernih napada, sudara pri malim brzinama itd. Ugrađeni sistemi u realnom vremenu, bez grešaka, nedvosmisleni i sledljivi sistemi donošenja odluka za sigurna povezana i automatizovana vozila (CAV) zasnovani na složenim sistemima u vozilima koji zahtevaju veliku računarsku snagu i visoko napredne algoritme kako bi se adresirali složeni scenariji saobraćaja (sa VRU -om). Ovi sistemi bi trebali biti isplativi i poštovati zaštitu ličnih podataka sa poboljšanim manevrima minimalnog rizika u slučaju da se dostigne granica ODD –a, ili u slučaju kvara.

Kako se konkuriše

Prijave se moraju predati elektronski putem elektronskog portala za finansiranje i tendere. Prijave se podnose korišćenjem obrazaca koji se nalaze u elektronskoj prijavi. Struktura i prezentacija moraju odgovarati uputstvima datim u obrascima. Prijave moraju biti kompletne i sadržati sve delove i obavezne priloge i prateću dokumentaciju. Prijavni obrazac je strukturiran u dva dela. Deo A sadrži strukturirane administrativne obrasce sa podacima o učesnicima, registraciji i kontakt osobi. Deo B (narativni deo) sadrži tehnički opis projekta sa planiranim aktivnostma, troškovmai itd. (moraju se učitati u PDF-u). Deo A se generiše prilikom unosa podataka u sistem za predaju, Deo B mora biti pripremljen unapred. Deo B takođe sadrži anekse i prateću dokumentaciju ako to zahtevaju uslovi poziva (detaljna tabela budžeta, izjave državnih vlasti, biografije, godišnji izveštaji o aktivnostima, itd.).