Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Grantovi za tehnologije koje se odnose na složene uslove životne sredine

Naziv donatora

Evropska komisija

Rok za prijavu na konkurs

19.10.2021

do 17 h

Ko može da aplicira?

  • Mala i srednja preduzeća
  • Privredna društva
  • Preduzetnici

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 60.000 do 1.000.000 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine
Ostalo
  • IT

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Očekuje se da će predložene radnje obuhvatiti razvoj i demonstraciju svakog od sledećih aspekata: Moćniji i pouzdaniji ugrađeni sistemi za percepciju u vozilu sa povećanim performansama, otpornošću (na vremenske uslove) i preciznošću zasnovani na poboljšanom otkrivanju, lokalizaciji (sa pouzdanim, dinamičkim digitalnim mapama visoke definicije, pouzdanoj i preciznoj lokaciji iz satelitskih navigacionih servisa EU) i poboljšanim klasifikacijama i spoznajama objekta/osobe (sa većom integracijom sa sistemima percepcije zasnovanim na infrastrukturi i drugim sredstvima za kompletiranje fuzije podataka i ažuriranje u realnom vremenu). Sistemske metode samoprocene za tehnologije percepcije životne sredine i poboljšanu hardversku integraciju u vozilo, takođe moraju da izbegnu probleme sa pouzdanošću zbog naprezanja u okruženju, temperaturnih promena, vibracija, potencijalnih zlonamernih napada, sudara pri malim brzinama itd. Ugrađeni sistemi u realnom vremenu, bez grešaka, nedvosmisleni i sledljivi sistemi donošenja odluka za sigurna povezana i automatizovana vozila (CAV) zasnovani na složenim sistemima u vozilima koji zahtevaju veliku računarsku snagu i visoko napredne algoritme kako bi se adresirali složeni scenariji saobraćaja (sa VRU -om). Ovi sistemi bi trebali biti isplativi i poštovati zaštitu ličnih podataka sa poboljšanim manevrima minimalnog rizika u slučaju da se dostigne granica ODD –a, ili u slučaju kvara.

Kako se aplicira?

Prijave se moraju predati elektronski putem elektronskog portala za finansiranje i tendere. Prijave se podnose korišćenjem obrazaca koji se nalaze u elektronskoj prijavi. Struktura i prezentacija moraju odgovarati uputstvima datim u obrascima. Prijave moraju biti kompletne i sadržati sve delove i obavezne priloge i prateću dokumentaciju. Prijavni obrazac je strukturiran u dva dela. Deo A sadrži strukturirane administrativne obrasce sa podacima o učesnicima, registraciji i kontakt osobi. Deo B (narativni deo) sadrži tehnički opis projekta sa planiranim aktivnostma, troškovmai itd. (moraju se učitati u PDF-u). Deo A se generiše prilikom unosa podataka u sistem za predaju, Deo B mora biti pripremljen unapred. Deo B takođe sadrži anekse i prateću dokumentaciju ako to zahtevaju uslovi poziva (detaljna tabela budžeta, izjave državnih vlasti, biografije, godišnji izveštaji o aktivnostima, itd.).