Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

GRANTOVI ZA URGENTNU PODRŠKU ZA MONITORING RADA INSTITUCIJA, ZAGOVARANJE I INFORMISANJE GRAĐANA U VEZI SA PANDEMIJOM COVID-19

Program “Zajedno za aktivno građansko društvo” (ACT) projektovan je kao četvorogodišnja podrška organizacijama građanskog društva (OGD) u Srbiji (2019-2023) kroz dodelu grantova i jačanje njihovih kapaciteta kako bi što efikasnije odgovarali na izazove građanskog aktivizma u Srbiji.

Projekat ACT sprovode švajcarska nevladina organizacija HELVETAS Swiss Intercooperation i Udruženje građana za demokratiju i građansko obrazovanje „Građanske inicijative“.

Naziv donatora

Švajcarsku agenciju za razvoj i saradnju (SDC)

Rok za prijavu na konkurs

21.12.2020

do 17:00h

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Neformalne grupe
  • Drugo

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

500.000,00 RSD – 1.800.000,00 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Zdravstvo
Mediji
  • Mediji
Civilno društvo
  • Civilno društvo
Ostalo
  • Monitoring, zagovaranje i informisanje građana u vreme pandemije Covid-19

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

Između 6 i 12 meseci.

Posebni zahtevi donatora

Ko može da podnese predlog projekta? Podnosioci predloga projekata mogu biti organizacije građanskog društva, mediji i neformalne grupe građana, u partnerstvu ili samostalno, koje su u prethodnom periodu pokazale angažovanost na ublažavanju negativnih posledica pandemije COVID-19. Podnosioci predloga projekata baziraju svoj rad na poštovanju ljudskih prava, transparentnosti, inkluzije, rodne ravnopravnosti, nenasilja, otvorenosti i pristupačnosti. Ko ne može da podnese predlog projekta? Organizacije, mediji ili neformalne grupe koje do sada nisu imale aktivnosti u vezi sa ublažavanjem posledica pandemije COVID-19, Organizacije ili mediji koja nisu izmirili svoje zakonske obaveze po osnovi javnih davanja odnosno plaćanja poreza i doprinosa, Organizacije ili neformalne grupe koje su posredno učestvovale ili planiraju da učestvuju na izborima u Republici Srbiji, Međunarodne organizacije koje su registrovane u Srbiji.

Kako se aplicira?

Predlog projekta se podnosi na internet stranici act.civicatalyst.org. Ukoliko imate tehničkih pitanja u toku podnošenja predloga projekata, možete se obratiti tehničkoj podršci na support@catalystbalkans.org. Za sva druga pitanja koja se tiču samog Prijavnog formulara i ovih Smernica i nedoumica oko pojedinačnih pitanja, molimo vas da kontaktirate ACT tim na info@act.org.rs