GRANTOVI ZA URGENTNU PODRŠKU ZA MONITORING RADA INSTITUCIJA, ZAGOVARANJE I INFORMISANJE GRAĐANA U VEZI SA PANDEMIJOM COVID-19

Program “Zajedno za aktivno građansko društvo” (ACT) projektovan je kao četvorogodišnja podrška organizacijama građanskog društva (OGD) u Srbiji (2019-2023) kroz dodelu grantova i jačanje njihovih kapaciteta kako bi što efikasnije odgovarali na izazove građanskog aktivizma u Srbiji.

Projekat ACT sprovode švajcarska nevladina organizacija HELVETAS Swiss Intercooperation i Udruženje građana za demokratiju i građansko obrazovanje „Građanske inicijative“.

Naziv donatora

Švajcarsku agenciju za razvoj i saradnju (SDC)

Rok za prijavu na konkurs

21.12.2020

do 17:00h

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Neformalne grupe
  • Drugo

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

500.000,00 RSD – 1.800.000,00 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Zdravstvo
Mediji
  • Mediji
Civilno društvo
  • Civilno društvo
Ostalo
  • Monitoring, zagovaranje i informisanje građana u vreme pandemije Covid-19

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

Između 6 i 12 meseci.

Posebni zahtevi donatora

Ko može da podnese predlog projekta? Podnosioci predloga projekata mogu biti organizacije građanskog društva, mediji i neformalne grupe građana, u partnerstvu ili samostalno, koje su u prethodnom periodu pokazale angažovanost na ublažavanju negativnih posledica pandemije COVID-19. Podnosioci predloga projekata baziraju svoj rad na poštovanju ljudskih prava, transparentnosti, inkluzije, rodne ravnopravnosti, nenasilja, otvorenosti i pristupačnosti. Ko ne može da podnese predlog projekta? Organizacije, mediji ili neformalne grupe koje do sada nisu imale aktivnosti u vezi sa ublažavanjem posledica pandemije COVID-19, Organizacije ili mediji koja nisu izmirili svoje zakonske obaveze po osnovi javnih davanja odnosno plaćanja poreza i doprinosa, Organizacije ili neformalne grupe koje su posredno učestvovale ili planiraju da učestvuju na izborima u Republici Srbiji, Međunarodne organizacije koje su registrovane u Srbiji.

Kako se aplicira?

Predlog projekta se podnosi na internet stranici act.civicatalyst.org. Ukoliko imate tehničkih pitanja u toku podnošenja predloga projekata, možete se obratiti tehničkoj podršci na support@catalystbalkans.org. Za sva druga pitanja koja se tiču samog Prijavnog formulara i ovih Smernica i nedoumica oko pojedinačnih pitanja, molimo vas da kontaktirate ACT tim na info@act.org.rs