Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Grantovi za za finansiranje programa od javnog interesa u oblasti zaštite potrošača za 2017. godinu

Naziv donatora

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

Rok za prijavu na konkurs

02.08.2017

15:30

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

Do 3.000.000 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
Konkurentnost (MSP, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, poslovna infrastruktura, industrija i trgovina)
  • Trgovina
Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Obrazovanje

Podržane ciljne grupe

  • Potrošači

Predviđeni period trajanja podrške

9 meseci.

Posebni zahtevi donatora

Pravo učešća na konkursu, kao podnosilac prijave predloga programa ima udruženje koje je upisano u Evidenciju udruženja i saveza Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija čije je sedište u regionu za koji konkuriše. Regioni iz kojih se može konkurisati su region Vojvodine, region Šumadije i Zapadne Srbije, region Istočne i Južne Srbije, region Beograda.

Kako se aplicira?

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti, Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektoru za zaštitu potrošača, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, isključivo preporučenom poštom ili ličnom dostavom u pisarnicu Ministarstva u zapečaćenoj formi sa naznakom: „PRIJAVA NA KONKURS ZA FINANSIRANjE PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA U OBLASTI ZAŠTITE POTROŠAČA ZA 2017. GODINU - NE OTVARATI“.