Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Grantovi za zastupanja zasnovana na dokazima u oblasti seksualnog zlostavljanja dece

Naziv donatora

Ignajt filantropi

Rok za prijavu na konkurs

22.04.2022

do 17 h

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 10.000 do 70.000 $

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
Ostalo
  • Deca

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Finansiranje će biti obezbeđeno uspešnim aplikantima za sprovođenje inicijativa javnog zastupanja i uticaja na politike koje će doprineti prevođenju nalaza Indeksa van senke (OOS) u konkretne akcije na nacionalnom, regionalnom i globalnom nivou. Partneri primaoci granta će dobiti podršku za napredne inicijative koje imaju za cilj da zagovaraju promene u specifičnim političkim i zakonodavnim oblastima. Predlozi bi trebalo da se odnose na specifične akcije zastupanja koje koriste podatke iz Indeksa i druge podatke vezane za CSA za pokretanje sistemskih promena u politici i upravljanju CSA. Projekti i akcije mogu biti uokvireni kao dopuna širim i opsežnijim inicijativama javnog zastupanja koje finansiraju drugi donatori. Kandidati moraju biti organizacije/koalicije civilnog društva, uključujući nevladine organizacije, grupe za ljudska prava, sindikate, pokrete mladih i grupe preživelih. Kandidati moraju imati dokazano iskustvo u zagovaranju zasnovanom na pravima, naime u oblasti prava deteta, a inicijativa za grantove za zastupanje OOS-a je otvorena za razmatranje biračkih jedinica koje ne rade isključivo ili direktno na pitanjima CSA.

Potrebna dokumentacija

OOSGrantsApplicationFormEN-1.pdf

Kako se aplicira?

Slanjem popunjenog formulara za prijavu na: advocacy@ignitephilanthropy.org.