Het Akcioni fond

Sredstva se mogu dobiti za urgentnu podršku!

U nekim slučajevima nije moguće planirati protest nedeljama unapred, zbog iznenadnih političkih ili društvenih događaja. Stoga je moguće da se prijava tretira kao hitna, u kom slučaju se odluka donosi u roku od nekoliko dana. Kod hitnih prijava HAF postupa po sledećim kriterijumima:

 

  • Vaš projekat odgovara na iznenadni politički ili društveni događaj i stoga je vremenski vezan.
  • Protest još nije planiran; ova opcija je posebno namenjena za nepredviđene situacije, a ne za finansiranje aktivnosti koje su već pripremljene u poslednjem trenutku.
  • Traženi iznos ne prelazi 250 €.

Naziv donatora

Het Akcioni fond

Naziv programa/podrške

Het Actie Fonds

Podržani tematski prioriteti

Antidiktatorski režimi; Antirasizam; Građansko pravo; Klima; Feminizam; Stambeno pravo; Pravo na zemljište; Prava lgbtqia+; Prava migranata i radnika.

Rok za prijavu na konkurs

31.12.2024

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Neformalne grupe

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 250 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Prosečno vreme odgovora

Nekoliko dana

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine
Civilno društvo
  • Civilno društvo
Ostalo
  • rodna ravnopravnost

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Het Actiefonds podržava samo određene proteste i kampanje koji mogu biti deo dugotrajnog projekta, ali HAF ne daje stalnu podršku: Grassroots aktivističke grupe koje teže održivom i socijalno pravednom svetu u kome se ljudi i životna sredina vrednuju iznad ekonomskih interesa; Direktne akcije, kao što su demonstracije, blokade, okupacije, štrajkovi, pobune, revolucije i drugi kreativni oblici (nenasilnog) konfrontacionog protesta; Protesti koji vrše pritisak na autoritarne i represivne režime, sa ciljem političkih promena; Politički kontroverzni i radikalni projekti koji imaju poteškoća da nađu sredstva na drugim mestima; Protesti koji su deo dugoročne strategije usmerene na sistemske promene.

Kako se aplicira?

Slanjem popunjenog obrasca na: hetactiefonds@protonmail.com.