Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Het Akcioni fond

Sredstva se mogu dobiti za urgentnu podršku!

U nekim slučajevima nije moguće planirati protest nedeljama unapred, zbog iznenadnih političkih ili društvenih događaja. Stoga je moguće da se prijava tretira kao hitna, u kom slučaju se odluka donosi u roku od nekoliko dana. Kod hitnih prijava HAF postupa po sledećim kriterijumima:

 

  • Vaš projekat odgovara na iznenadni politički ili društveni događaj i stoga je vremenski vezan.
  • Protest još nije planiran; ova opcija je posebno namenjena za nepredviđene situacije, a ne za finansiranje aktivnosti koje su već pripremljene u poslednjem trenutku.
  • Traženi iznos ne prelazi 250 €.

Naziv donatora

Het Akcioni fond

Naziv programa/podrške

Het Actie Fonds

Podržani tematski prioriteti

Antidiktatorski režimi; Antirasizam; Građansko pravo; Klima; Feminizam; Stambeno pravo; Pravo na zemljište; Prava lgbtqia+; Prava migranata i radnika.

Rok za prijavu na konkurs

Konkurs je stalno otvoren!

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Neformalne grupe

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 250 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Prosečno vreme odgovora

Nekoliko dana

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine
Civilno društvo
  • Civilno društvo
Ostalo
  • rodna ravnopravnost

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Het Actiefonds podržava samo određene proteste i kampanje koji mogu biti deo dugotrajnog projekta, ali HAF ne daje stalnu podršku: Grassroots aktivističke grupe koje teže održivom i socijalno pravednom svetu u kome se ljudi i životna sredina vrednuju iznad ekonomskih interesa; Direktne akcije, kao što su demonstracije, blokade, okupacije, štrajkovi, pobune, revolucije i drugi kreativni oblici (nenasilnog) konfrontacionog protesta; Protesti koji vrše pritisak na autoritarne i represivne režime, sa ciljem političkih promena; Politički kontroverzni i radikalni projekti koji imaju poteškoća da nađu sredstva na drugim mestima; Protesti koji su deo dugoročne strategije usmerene na sistemske promene.

Kako se aplicira?

Slanjem popunjenog obrasca na: hetactiefonds@protonmail.com.