Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Horizont Evropa: Podrška digitalno kvalifikovanoj radnoj snazi spremnoj za EOSC

Naziv donatora

Evropska komisija

Rok za prijavu na konkurs

23.09.2021

do 17 h

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava
  • Obrazovne ustanove

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 60.000 do 1.000.000 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ostalo
  • IT

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Promovisati postojeće i razvijati nove nastavne planove i programe (na dodiplomskim, doktorskim i stručnim nivoima) koji zadovoljavaju zahteve otvorene nauke i intenzivnih podataka i uspostavljanje naprednih okruženja za učenje, kako bi se sledeća generacija naučnika, bibliotekara i stručnjaka za infrastrukturu obučila u oblasti upravljanja i integracije različitih tokova podataka i veštačke inteligencije za upravljanje podacima FAIR. Podsticati razvoj distribuirane panevropske mreže korisničke podrške, podržavajući saradnju postojećih mreža kompetencija i centara za prikupljanje podataka, kako bi se obezbedila ekspertiza za skladištenje, deljenje i ponovnu upotrebu digitalnih izlaza, kao i za uključivanje EOSC usluga i obezbeđivanje otvorenih naučnih izvora. Podržati razvoj okvira za osiguranje kvaliteta i sertifikaciju materijala za učenje uzimajući u obzir životni ciklus materijala kako bi se osiguralo da je obuka u toku sa promenama tehnologije i politike, kao deo programa doživotnog učenja. Promovisati obuku državnih službenika, kreatora politike i agencija, kao i njihov angažman sa istraživačima, kako bi se podstakla efikasna primena relevantnih naučnih podataka od strane javne uprave i podstaklo njihovo korišćenje za kreiranje politike zasnovane na dokazima, nadograđujući se na najbolju praksu.

Kako se aplicira?

Prijave se moraju predati elektronski putem elektronskog portala za finansiranje i tendere. Prijave se podnose korišćenjem obrazaca koji se nalaze u elektronskoj prijavi. Struktura i prezentacija moraju odgovarati uputstvima datim u obrascima. Prijave moraju biti kompletne i sadržati sve delove i obavezne priloge i prateću dokumentaciju. Prijavni obrazac je strukturiran u dva dela. Deo A sadrži strukturirane administrativne obrasce sa podacima o učesnicima, registraciji i kontakt osobi. Deo B (narativni deo) sadrži tehnički opis projekta sa planiranim aktivnostma, troškovmai itd. (moraju se učitati u PDF-u). Deo A se generiše prilikom unosa podataka u sistem za predaju, Deo B mora biti pripremljen unapred. Deo B takođe sadrži anekse i prateću dokumentaciju ako to zahtevaju uslovi poziva (detaljna tabela budžeta, izjave državnih vlasti, biografije, godišnji izveštaji o aktivnostima, itd.).