Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Horizont Evropa: Razumevanje uticaja i mogućnosti digitalne transformacije

Naziv donatora

Evropska komisija

Rok za prijavu na konkurs

06.10.2021

do 17 h

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava
  • Obrazovne ustanove
  • Privredna društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 60.000 do 1.000.000 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine
Ostalo
  • IT

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Predlozi treba da generišu, prikupljaju i distribuiraju znanje o tome kako se boriti protiv indirektnih pokretača gubitka biodiverziteta povezanih sa tehnološkim i socijalnim inovacijama, što uključuje digitalizaciju. Takođe bi trebalo da procene uticaje digitalne podele na biodiverzitet između urbanih, prigradskih i ruralnih područja. Predlozi bi trebalo da objasne kako promene u našem društvu podstiču tehnološke i socijalne inovacije koje utiču na biodiverzitet - na primer uvođenjem novih tehnologija, novih proizvodnih procesa, potrošačkih proizvoda, propisa, podsticaja ili participativnih procesa, koji menjaju način na koji deluju socioekološki sistemi. Očekuje se da će predlozi doprineti informisanju zainteresovanih strana i korisnika o socijalnim i tehnološkim uticajima novih tehnologija koje nisu obuhvaćene postojećim procedurama za procenu rizika u vezi sa biodiverzitetom . To uključuje šire pozitivne i negativne uticaje na društvene vrednosti, ponašanje, institucionalne, finansijske i poslovne okvire, što zauzvrat ima uticaja na biodiverzitet i sposobnost ekosistema da pruže širok spektar usluga. Predlozi treba da procene koji alati dodatno uključuju biodiverzitet u kreiranje politika i upravljanje (uključujući finansiranje, promociju inovacija i uvođenje novih tehnologija) za postizanje transformativne akcije koja koristi biodiverzitetu, kako bi se izbegli, ublažili ili upravljali sukobi povezani sa ovim transformacionim promenama. Radeći ovo, predlozi treba da se angažuju sa civilnim društvom, kreatorima politike, finansijama i poslovnim liderima, kako bi se stvorio set alata za transformativne promene kroz delovanje na biodiverzitet.

Kako se aplicira?

Prijave se moraju predati elektronski putem elektronskog portala za finansiranje i tendere. Prijave se podnose korišćenjem obrazaca koji se nalaze u elektronskoj prijavi. Struktura i prezentacija moraju odgovarati uputstvima datim u obrascima. Prijave moraju biti kompletne i sadržati sve delove i obavezne priloge i prateću dokumentaciju. Prijavni obrazac je strukturiran u dva dela. Deo A sadrži strukturirane administrativne obrasce sa podacima o učesnicima, registraciji i kontakt osobi. Deo B (narativni deo) sadrži tehnički opis projekta sa planiranim aktivnostma, troškovmai itd. (moraju se učitati u PDF-u). Deo A se generiše prilikom unosa podataka u sistem za predaju, Deo B mora biti pripremljen unapred. Deo B takođe sadrži anekse i prateću dokumentaciju ako to zahtevaju uslovi poziva (detaljna tabela budžeta, izjave državnih vlasti, biografije, godišnji izveštaji o aktivnostima, itd.).