Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Horizont Evropa: Upravljanje granicama 2021

Naziv donatora

Evropska komisija

Rok za prijavu na konkurs

23.11.2021

do 17 h

Ko može da aplicira?

  • Javna uprava

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 60.000 do 1.000.000 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Međunarodna saradnja
  • Međunarodna saradnja
Ostalo
  • Borba protiv droge i kriminala

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Očekuje se da će projekti doprineti nekim ili svim sledećim očekivanim ishodima: Poboljšanoj sposobnosti carinskih i graničnih organa, na kopnenim, morskim i/ili vazdušnim graničnim prelazima, da otkriju droge, nedozvoljenu robu, oružje, eksplozive i druge pretnje skrivene od pojedinaca ili u njihovim telima, u operativnom okruženju graničnih prelaza; Carinske i granične vlasti koriste sigurnija, efikasnija i lakše primenljiva rešenja za detekciju u poređenju sa najsavremenijim dostignućima, posebno izbegavajući jonizujuće zračenje i minimizirajući svaki bezbednosni rizik za korisnike i operatere i osiguravajući poštovanje osnovnih prava.

Kako se aplicira?

Prijave se moraju predati elektronski putem elektronskog portala za finansiranje i tendere. Prijave se podnose korišćenjem obrazaca koji se nalaze u elektronskoj prijavi. Struktura i prezentacija moraju odgovarati uputstvima datim u obrascima. Prijave moraju biti kompletne i sadržati sve delove i obavezne priloge i prateću dokumentaciju. Prijavni obrazac je strukturiran u dva dela. Deo A sadrži strukturirane administrativne obrasce sa podacima o učesnicima, registraciji i kontakt osobi. Deo B (narativni deo) sadrži tehnički opis projekta sa planiranim aktivnostma, troškovmai itd. (moraju se učitati u PDF-u). Deo A se generiše prilikom unosa podataka u sistem za predaju, Deo B mora biti pripremljen unapred. Deo B takođe sadrži anekse i prateću dokumentaciju ako to zahtevaju uslovi poziva (detaljna tabela budžeta, izjave državnih vlasti, biografije, godišnji izveštaji o aktivnostima, itd.).