Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Horizont Evropa za bolje razumevanje interakcije uticaja klimatskih promena i rizika, mogućnosti ublažavanja i prilagođavanja

Naziv donatora

Evropska komisija

Rok za prijavu na konkurs

14.09.2021

do 17 h

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava
  • Obrazovne ustanove
  • Privredna društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 60.000 do 1.000.000 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Evropska komisija poziva na podnošenje predloga za bolje razumevanje interakcije između uticaja klimatskih promena i rizika, mogućnosti ublažavanja i prilagođavanja. Akcije treba da donesu napredak u integrisanju analize uticaja i rizika od klimatskih promena, puteva ublažavanja i strategija prilagođavanja u jedinstveni okvir koji će pomoći u razumevanju i kvantifikovanju njihovih brojnih interakcija. Potreban je napredak u boljem odražavanju ekonomske štete i smanjenog blagostanja usled klimatskih promena u analizi puta ublažavanja. Akcije treba da integrišu najsavremenije nauke o klimi proistekle iz modela sistema Zemlje, modela smanjene složenosti i slično u zajednički integrisani okvir procene. To može uključivati uticaje klimatskih promena, biodiverzitet i ekološka razmatranja, povratne informacije o Zemljinom sistemu i ekstremne događaje i njihovu interakciju sa putevima ublažavanja.

Kako se aplicira?

Prijave se moraju predati elektronski putem elektronskog portala za finansiranje i tendere. Prijave se podnose korišćenjem obrazaca koji se nalaze u elektronskoj prijavi. Struktura i prezentacija moraju odgovarati uputstvima datim u obrascima. Prijave moraju biti kompletne i sadržati sve delove i obavezne priloge i prateću dokumentaciju. Prijavni obrazac je strukturiran u dva dela. Deo A sadrži strukturirane administrativne obrasce sa podacima o učesnicima, registraciji i kontakt osobi. Deo B (narativni deo) sadrži tehnički opis projekta sa planiranim aktivnostma, troškovmai itd. (moraju se učitati u PDF-u). Deo A se generiše prilikom unosa podataka u sistem za predaju, Deo B mora biti pripremljen unapred. Deo B takođe sadrži anekse i prateću dokumentaciju ako to zahtevaju uslovi poziva (detaljna tabela budžeta, izjave državnih vlasti, biografije, godišnji izveštaji o aktivnostima, itd.).