Horizont Evropa za implementaciju pristupa nulte tolerancije prema rodno zasnovanom nasilju u ERA

Naziv donatora

Evropska komisija

Rok za prijavu na konkurs

09.03.2023

do 17 h

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 60.000 do 1.000.000 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ostalo
  • Borba protiv droge i kriminala, rodna ravnopravnost, istraživanje

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Kako se aplicira?

Prijave se moraju dostaviti elektronski putem elektronskog portala za finansiranje i tendere sistema za podnošenje . Prijave se podnose na obrascima koji se nalaze u elektronskom podnesku sistema.