Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Horizont Evropa za merenje uticaja trgovine sirovom i prerađenom biomasom na ekosisteme

Naziv donatora

Evropska komisija

Rok za prijavu na konkurs

06.10.2021

do 17 h

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava
  • Obrazovne ustanove
  • Privredna društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 60.000 do 1.000.000 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Pored usredsređivanja na ograničavanje uticaja proizvodnje i potrošnje biomase na biodiverzitet, predlozi bi trebalo da razmotre čitav lanac vrednosti povezan sa trgovinom, u obimu koji je potreban da bi imao veći efekat na zaštitu i obnavljanje biodiverziteta. Priedlozi bi trebalo da analiziraju kako bi sektor biomase mogao povećati svoj pozitivan uticaj na biodiverzitet. Oni treba da podrže biodiverzitet u pružanju širokog spektra usluga ekosistema, uključujući ublažavanje i prilagođavanje klimatskim promenama. Predlozi bi trebali povećati količinu dostupnih dokaza primenom sistematskih pristupa koji uzimaju u obzir veze između aktivnosti i efekata curenja u različitim fazama lanca vrednosti ili eksplicitno povezuju proizvodnju i potrošnju, uključujući institucije, preduzeća, trgovce na malo i investitore, civilno društvo i treba da obuhvate više proizvoda odjednom.

Kako se aplicira?

Prijave se moraju predati elektronski putem elektronskog portala za finansiranje i tendere. Prijave se podnose korišćenjem obrazaca koji se nalaze u elektronskoj prijavi. Struktura i prezentacija moraju odgovarati uputstvima datim u obrascima. Prijave moraju biti kompletne i sadržati sve delove i obavezne priloge i prateću dokumentaciju. Prijavni obrazac je strukturiran u dva dela. Deo A sadrži strukturirane administrativne obrasce sa podacima o učesnicima, registraciji i kontakt osobi. Deo B (narativni deo) sadrži tehnički opis projekta sa planiranim aktivnostma, troškovmai itd. (moraju se učitati u PDF-u). Deo A se generiše prilikom unosa podataka u sistem za predaju, Deo B mora biti pripremljen unapred. Deo B takođe sadrži anekse i prateću dokumentaciju ako to zahtevaju uslovi poziva (detaljna tabela budžeta, izjave državnih vlasti, biografije, godišnji izveštaji o aktivnostima, itd.).