Horizont Evropa za napredne terapije sledeće generacije za lečenje visoko rasprostranjenih bolesti

Naziv donatora

Evropska komisija

Rok za prijavu na konkurs

21.09.2021

do 17 h

Ko može da konkuriše?

  • Javna uprava
  • Obrazovne ustanove

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 60.000 do 1.000.000 €

Vrsta podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ostalo
  • Zdravlje

Geografska oblast podrške

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Ova tema ima za cilj podržavanje aktivnosti koje omogućavaju ili doprinose jednom ili više očekivanih uticaja destinacije 5 „Oslobađanje punog potencijala novih alata, tehnologija i digitalnih rešenja za zdravo društvo“. U tom cilju, predlozi u okviru ove teme treba da imaju za cilj postizanje rezultata koji su usmereni, prilagođeni i doprinose da nadležna tijela, istraživači i programeri koriste testove za valorizaciju i/ili procenu efikasnosti, isporuke, sigurnosti, potencije ili načina delovanja novih naprednih terapijskih intervencija zasnovanih na pluripotentnim matičnim ćelijama, uređivanju genoma ili RNK, koje su usklađene sa regulatornim standardima .

Kako se konkuriše

Prijave se moraju predati elektronski putem elektronskog portala za finansiranje i tendere. Prijave se podnose korišćenjem obrazaca koji se nalaze u elektronskoj prijavi. Struktura i prezentacija moraju odgovarati uputstvima datim u obrascima. Prijave moraju biti kompletne i sadržati sve delove i obavezne priloge i prateću dokumentaciju. Prijavni obrazac je strukturiran u dva dela. Deo A sadrži strukturirane administrativne obrasce sa podacima o učesnicima, registraciji i kontakt osobi. Deo B (narativni deo) sadrži tehnički opis projekta sa planiranim aktivnostma, troškovmai itd. (moraju se učitati u PDF-u). Deo A se generiše prilikom unosa podataka u sistem za predaju, Deo B mora biti pripremljen unapred. Deo B takođe sadrži anekse i prateću dokumentaciju ako to zahtevaju uslovi poziva (detaljna tabela budžeta, izjave državnih vlasti, biografije, godišnji izveštaji o aktivnostima, itd.).