Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Horizont Evropa za napredne terapije sledeće generacije za lečenje visoko rasprostranjenih bolesti

Naziv donatora

Evropska komisija

Rok za prijavu na konkurs

21.09.2021

do 17 h

Ko može da aplicira?

  • Javna uprava
  • Obrazovne ustanove

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 60.000 do 1.000.000 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ostalo
  • Zdravlje

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Ova tema ima za cilj podržavanje aktivnosti koje omogućavaju ili doprinose jednom ili više očekivanih uticaja destinacije 5 „Oslobađanje punog potencijala novih alata, tehnologija i digitalnih rešenja za zdravo društvo“. U tom cilju, predlozi u okviru ove teme treba da imaju za cilj postizanje rezultata koji su usmereni, prilagođeni i doprinose da nadležna tijela, istraživači i programeri koriste testove za valorizaciju i/ili procenu efikasnosti, isporuke, sigurnosti, potencije ili načina delovanja novih naprednih terapijskih intervencija zasnovanih na pluripotentnim matičnim ćelijama, uređivanju genoma ili RNK, koje su usklađene sa regulatornim standardima .

Kako se aplicira?

Prijave se moraju predati elektronski putem elektronskog portala za finansiranje i tendere. Prijave se podnose korišćenjem obrazaca koji se nalaze u elektronskoj prijavi. Struktura i prezentacija moraju odgovarati uputstvima datim u obrascima. Prijave moraju biti kompletne i sadržati sve delove i obavezne priloge i prateću dokumentaciju. Prijavni obrazac je strukturiran u dva dela. Deo A sadrži strukturirane administrativne obrasce sa podacima o učesnicima, registraciji i kontakt osobi. Deo B (narativni deo) sadrži tehnički opis projekta sa planiranim aktivnostma, troškovmai itd. (moraju se učitati u PDF-u). Deo A se generiše prilikom unosa podataka u sistem za predaju, Deo B mora biti pripremljen unapred. Deo B takođe sadrži anekse i prateću dokumentaciju ako to zahtevaju uslovi poziva (detaljna tabela budžeta, izjave državnih vlasti, biografije, godišnji izveštaji o aktivnostima, itd.).