Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Horizont Evropa za Odgovor na klimatske rizike po životnu sredinu

Naziv donatora

Evropska komisija

Rok za prijavu na konkurs

23.09.2021

do 17 h

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava
  • Obrazovne ustanove
  • Privredna društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 60.000 do 1.000.000 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Predlozi projekata treba da dopriesu: Jačanju kapaciteta istraživačke infrastrukture za pružanje usluga na nivou i širom EU za podršku izvrsnim istraživanjima u cilju rešavanja društvenih izazova i ciljeva misija i partnerstava Horizont Evrope; Poboljšanju i povećaju dugoročnih i doslednih rešenja problema i donošenje politika zasnovanih na dokazima u oblastima povezanim sa zdravljem i zelenom i digitalnom tranzicijom, uključujući bolje razumevanje socio-ekonomskih implikacija, pružanjem inovativnih, prilagođenih i efikasnih usluga istraživačke infostrukture; Novim otkrićima i znanjima omogućenim pružanjem pristupa najboljom i, u nekim slučajevima, jedinstvenom, najsavremenijom istraživačkom infostrukturom; Novoj generaciji istraživača obučenih da optimalno iskoriste sve osnovne i napredne alate za svoja istraživanja; Široj razmeni znanja i tehnologija u svim disciplinama, između akademske zajednice, industrije i preduzeća.

Kako se aplicira?

Prijave se moraju predati elektronski putem elektronskog portala za finansiranje i tendere. Prijave se podnose korišćenjem obrazaca koji se nalaze u elektronskoj prijavi. Struktura i prezentacija moraju odgovarati uputstvima datim u obrascima. Prijave moraju biti kompletne i sadržati sve delove i obavezne priloge i prateću dokumentaciju. Prijavni obrazac je strukturiran u dva dela. Deo A sadrži strukturirane administrativne obrasce sa podacima o učesnicima, registraciji i kontakt osobi. Deo B (narativni deo) sadrži tehnički opis projekta sa planiranim aktivnostma, troškovmai itd. (moraju se učitati u PDF-u). Deo A se generiše prilikom unosa podataka u sistem za predaju, Deo B mora biti pripremljen unapred. Deo B takođe sadrži anekse i prateću dokumentaciju ako to zahtevaju uslovi poziva (detaljna tabela budžeta, izjave državnih vlasti, biografije, godišnji izveštaji o aktivnostima, itd.).