Horizont Evropa za Odgovor na klimatske rizike po životnu sredinu

Naziv donatora

Evropska komisija

Rok za prijavu na konkurs

23.09.2021

do 17 h

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava
  • Obrazovne ustanove
  • Privredna društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 60.000 do 1.000.000 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Predlozi projekata treba da dopriesu: Jačanju kapaciteta istraživačke infrastrukture za pružanje usluga na nivou i širom EU za podršku izvrsnim istraživanjima u cilju rešavanja društvenih izazova i ciljeva misija i partnerstava Horizont Evrope; Poboljšanju i povećaju dugoročnih i doslednih rešenja problema i donošenje politika zasnovanih na dokazima u oblastima povezanim sa zdravljem i zelenom i digitalnom tranzicijom, uključujući bolje razumevanje socio-ekonomskih implikacija, pružanjem inovativnih, prilagođenih i efikasnih usluga istraživačke infostrukture; Novim otkrićima i znanjima omogućenim pružanjem pristupa najboljom i, u nekim slučajevima, jedinstvenom, najsavremenijom istraživačkom infostrukturom; Novoj generaciji istraživača obučenih da optimalno iskoriste sve osnovne i napredne alate za svoja istraživanja; Široj razmeni znanja i tehnologija u svim disciplinama, između akademske zajednice, industrije i preduzeća.

Kako se aplicira?

Prijave se moraju predati elektronski putem elektronskog portala za finansiranje i tendere. Prijave se podnose korišćenjem obrazaca koji se nalaze u elektronskoj prijavi. Struktura i prezentacija moraju odgovarati uputstvima datim u obrascima. Prijave moraju biti kompletne i sadržati sve delove i obavezne priloge i prateću dokumentaciju. Prijavni obrazac je strukturiran u dva dela. Deo A sadrži strukturirane administrativne obrasce sa podacima o učesnicima, registraciji i kontakt osobi. Deo B (narativni deo) sadrži tehnički opis projekta sa planiranim aktivnostma, troškovmai itd. (moraju se učitati u PDF-u). Deo A se generiše prilikom unosa podataka u sistem za predaju, Deo B mora biti pripremljen unapred. Deo B takođe sadrži anekse i prateću dokumentaciju ako to zahtevaju uslovi poziva (detaljna tabela budžeta, izjave državnih vlasti, biografije, godišnji izveštaji o aktivnostima, itd.).