Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Humanitarna nagrada Konrad N. Hilton za nevladine i dobrotvorne organizacije 2023

Naziv donatora

Konrad N. Hilton fondacija

Rok za prijavu na konkurs

28.09.2022

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

nije naznačeno

Vrsta finansijske podrške

Nagrade

Oblast podrške

Ostalo
  • Humanitarna pomoć

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Kandidati moraju biti organizacije, a ne pojedinci. Kandidati moraju biti osnovane, nevladine, javno podržane dobrotvorne organizacije. Status oslobođenja od poreza Poreske službe SAD-a — ili ekvivalent za međunarodne organizacije — će odrediti kvalifikovanost. (Fondacija će kontaktirati međunarodne kandidate radi odgovarajuće dokumentacije.) Kandidati moraju biti legalno osnovani najmanje pet godina. Kandidati moraju imati sopstvene revidirane finansijske izveštaje pet godina unazad. Kandidati moraju imati rashode veće od 750.000 američkih dolara u svojoj poslednjoj revidiranoj fiskalnoj godini rada. Kandidati ne mogu biti lokalne kancelarije ili organizacije članice matičnih organizacija ili fiskalno sponzorisanih organizacija. Nominovani ne mogu biti specifični programi u okviru organizacija ili univerzitetskih projekata. Kandidati ne mogu biti akademske institucije, kao što su koledži ili univerziteti koji obezbeđuju diplome, međutim, kandidati mogu biti podružnice akademskih institucija sve dok održavaju nezavisan status oslobođen od poreza. Predlagač treba da ima direktno znanje o radu nominovane organizacije. Predlagač ne može biti službenik ili zaposleni—ili bilo koja druga osoba koja prima naknadu za svoje usluge od nominovane organizacije. Članovi odbora mogu imenovati pod uslovom da ne primaju platu za svoju uslugu. Predlagač ne može biti član porodice službenika ili zaposleni u nominovanoj organizaciji. Predlagač ne može biti osnivač nominovane organizacije. Predlagač ne može biti zaposleni u Fondaciji Konrad N. Hilton, član odbora, žirija za nagradu ili član porodice zaposlenog u Fondaciji.

Kako se aplicira?

Nominacije se podnose onlajn na: https://hilton-portal.givingdata.com/campaign/2023HiltonHumanitarianPrize Pismo o nominaciji treba da naglasi dostignuća organizacije, a ne buduće ciljeve. Trebalo bi naglasiti istorijski i nedavni učinak. Slede elementi koje treba uzeti u obzir pri opisivanju rada kandidata: • Izuzetan doprinos ublažavanju ljudske patnje. • Značaj pitanja kojima se organizacija bavi. • Uspostavljen rekord dostignuća i značajni doprinos rešenja. • Demonstracija ubedljivog programskog pristupa za postizanje trajnog uticaja. • Organizacioni kapacitet i administrativna efikasnost za rešavanje problema. • Određivanje prioriteta različitosti, jednakosti i inkluzije u strategije, programe i operacije. • Demonstracija delotvornog partnerstva za isticanje daljeg uticaja. • Određivanje prioriteta evaluacije programskog pristupa za kontinuirano poboljšanje. • Uticaj koji bi nagrada imala na organizaciju i pitanja na koja se organizacija fokusira.