ICGEB Istraživački grantovi 2023

Naziv donatora

Međunarodni centar za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju (ICGEB)

Rok za prijavu na konkurs

30.04.2023

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Obrazovne ustanove
  • Pojedinci

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 75.000 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Konkurentnost (MSP, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, poslovna infrastruktura, industrija i trgovina)
  • Nauka i istraživanje
Međunarodna saradnja
  • Međunarodna saradnja

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

do 36 meseci

Posebni zahtevi donatora

Kandidati za predloge grantova za istraživanje treba da budu na pozicijama na univerzitetima ili istraživačkim institutima u bilo kojoj od država članica ICGEB-a. Međunarodna saradnja je suštinska karakteristika ovih grantova i mora biti u potpunosti integrisana u projekat. Aktivna saradnja sa ICGEB istraživačkim grupama je dobrodošla, ali nije obavezna. Posebna pažnja biće posvećena projektima koji se bave pitanjima od interesa za specifične geografske regione i predstavljeni su od strane grupa koje sarađuju u više od jedne zemlje. Posebna kategorija grantova za rani povratak u karijeru CRP-ICGEB namenjena je finansiranju mladih istraživača sa izvanrednim iskustvom, koji su proveli najmanje 2 godine u inostranstvu i nedavno su se vratili u državu članicu ICGEB-a da osnuju sopstvene nezavisne laboratorije. Kandidati za grantove za rani povratak u karijeru ne bi trebalo da imaju više od 40 godina u vreme podnošenja zahteva. Kandidati su se trebali vratiti u državu članicu ICGEB (osim Italije) ne više od 2 godine pre podnošenja prijave. Sredstva se mogu koristiti samo za pokrivanje troškova koji su direktno relevantni za projekat. Ovo može uključivati kupovinu potrošnog materijala, naučne literature i osnovne standardne laboratorijske opreme. Putni troškovi i troškovi obuke takođe mogu biti pokriveni.

Kako se aplicira?

Registracijom i onlajn popunjavanjem formulara za prijavu