Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

ICGEB Istraživački grantovi 2023

Naziv donatora

Međunarodni centar za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju (ICGEB)

Rok za prijavu na konkurs

30.04.2023

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Obrazovne ustanove
  • Pojedinci

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 75.000 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Konkurentnost (MSP, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, poslovna infrastruktura, industrija i trgovina)
  • Nauka i istraživanje
Međunarodna saradnja
  • Međunarodna saradnja

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

do 36 meseci

Posebni zahtevi donatora

Kandidati za predloge grantova za istraživanje treba da budu na pozicijama na univerzitetima ili istraživačkim institutima u bilo kojoj od država članica ICGEB-a. Međunarodna saradnja je suštinska karakteristika ovih grantova i mora biti u potpunosti integrisana u projekat. Aktivna saradnja sa ICGEB istraživačkim grupama je dobrodošla, ali nije obavezna. Posebna pažnja biće posvećena projektima koji se bave pitanjima od interesa za specifične geografske regione i predstavljeni su od strane grupa koje sarađuju u više od jedne zemlje. Posebna kategorija grantova za rani povratak u karijeru CRP-ICGEB namenjena je finansiranju mladih istraživača sa izvanrednim iskustvom, koji su proveli najmanje 2 godine u inostranstvu i nedavno su se vratili u državu članicu ICGEB-a da osnuju sopstvene nezavisne laboratorije. Kandidati za grantove za rani povratak u karijeru ne bi trebalo da imaju više od 40 godina u vreme podnošenja zahteva. Kandidati su se trebali vratiti u državu članicu ICGEB (osim Italije) ne više od 2 godine pre podnošenja prijave. Sredstva se mogu koristiti samo za pokrivanje troškova koji su direktno relevantni za projekat. Ovo može uključivati kupovinu potrošnog materijala, naučne literature i osnovne standardne laboratorijske opreme. Putni troškovi i troškovi obuke takođe mogu biti pokriveni.

Kako se aplicira?

Registracijom i onlajn popunjavanjem formulara za prijavu