INICIJATIVA ZA PODRŠKU MLADIM LIDERIMA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Naziv donatora

JVH Inicijativa

Rok za prijavu na konkurs

31.08.2021

Ko može da konkuriše?

  • Pojedinci

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 2.500 do 7.000 €

Vrsta podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine
Ostalo
  • Mladi

Geografska oblast podrške

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Kandidati bi trebalo da imaju: snažnu pozadinu u radu na pitanjima zaštite životne sredine i održivog razvoja; potencijal i ambiciju za postajanje lidera u svom polju rada, poput inspiracije i podrške drugima, rada sa zajednicama, inovativnosti i kreativnosti; posvećenost radu na pitanjima zaštite životne sredine i održivog razvoja u svojoj zemlji / regionu. Kandidat treba da bude voljan i da ima potencijal da izveštava o razvoju svojih liderskih kapaciteta. Predlagač bi trebalo da bude neko ko dobro poznaje kandidata i upoznat je sa njegovim ciljevima. Inicijativa JVH ni u jednom slučaju ne prihvata samoimenovanje. Kandidati bi trebalo da budu „mladi“ ( osobe mlađe od 35 godina. Međutim, to se uglavnom odnosi na ljude koji rade na mlađim položajima u svojim organizacijama koji imaju potencijal i ambiciju da se razviju u lidersku ulogu) koji rade ili su povezani sa organizacijama civilnog društva u okruženju u zemljama u razvoju i ekonomijama u razvoju koji su pokazali potencijal i interes za dalji razvoj svog liderstva.

Kako se konkuriše

Prijava mora sadržati: popunjen obrazac za nominaciju; kopiju CV kandidata; nedavnu digitalnu sliku kandidata na kojoj se jasno vidi lice. Sve prijave moraju se podneti elektronskim putem putem na: jwh@bothends.org Daan Robben – Koordinator JVH Inicijative