Inicijativa za podršku neprofitnim organizacijama

Naziv donatora

TB Fondacija

Rok za prijavu na konkurs

29.07.2022

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 2.000 do 20.000 $

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Obrazovanje
Poljoprivreda i ruralni razvoj
  • Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
Ostalo
  • Hrana i ishrana

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

9 meseci

Posebni zahtevi donatora

Grantovi se nude neprofitnim organizacijama za akademska istraživanja u njihovom radu. Organizacije koje ispunjavaju uslove da se prijave i dobiju grantove ne moraju biti locirane u SAD, ali moraju biti registrovane dobrotvorne organizacije/grupe u svojim zemljama i uporedive sa organizacijama iz SAD-a. Prijave za ove grantove primaju se jednom godišnje u okviru poziva za prijavu. Grantovi se mogu koristiti za podršku: grupi u ekonomiji u nastajanju da organizuje redovne sastanke sa akademskim stručnjacima u lokalnoj oblasti, za podmirivanje troškova dodavanja akademskog specijaliste u tim, za plaćanje članu osoblja da provede jedan dan u sedmici na akademskim pitanjima (npr. priprema rezimea akademskih radova; upravlja nje projektom sinteze dokaza koji uključuje redovne konsultacije sa akademicima), za tim nezavisnih akademskih stručnjaka „treće strane“ za pregled i procenu efikasnosti kampanje. Primer : Grupi u Ukrajini je ponuđen grant u iznosu od 15.000 dolara za angažovanje lokalnih akademskih istraživača iz najprestižnijih akademskih institucija u Ukrajini da preduzmu ekonomska istraživanja u vezi sa korišćenjem sistema za proizvodnju jaja bez kaveza, sa proizvođačima jaja kao ciljnom grupom. Ishod granta: Akademski istraživači koji su angažovani došli su do ubedljivih podataka koji pokazuju da su sistemi bez kaveza odlična investicija i imaju više ekonomskog smisla od prelaska na obogaćene kaveze. Početne povratne informacije o nalazima istraživanja od strane vlade i proizvođača jaja su veoma pozitivne. Ukrajinska grupa je istakla važnost izveštaja koji dolazi od istraživača „sa visokim kredibilitetom“ u očima proizvođača.

Kako se aplicira?

Popunjavanjem i slanjem Koncepta na: min@tinybeamfund.org