Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Inovacije za borbu protiv siromaštva (IPA) za istraživanja u oblasti borbe protiv trgovine ljudima

Naziv donatora

Inovacije za borbu protiv siromaštva (IPA)

Rok za prijavu na konkurs

05.08.2022

do 23 h i 59 min

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Obrazovne ustanove

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 50.000 do 450.000 $

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
Konkurentnost (MSP, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, poslovna infrastruktura, industrija i trgovina)
  • Nauka i istraživanje

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

do dve godine

Posebni zahtevi donatora

Istraživači moraju ili imati doktorat ili biti u postupku sticanja doktorata u relevantnoj disciplini društvenih nauka. Istraživački tim mora uključivati članove sa dokazanim iskustvom u terenskim istraživanjima i randomizovanim evaluacijama i članove sa dubokim razumevanjem trgovine ljudima u ciljnom regionu/zemlji, uključujući društvene determinante koje omogućavaju da trgovina ljudima napreduje. IPA podstiče predloge različitih istraživačkih timova. Prijave istraživača iz više disciplina i istorijski nedovoljno zastupljenih grupa, i snažno podstiču istraživačke timove da uključe istraživače iz zemalja u kojima će se projekat odvijati, uz jasno definisane doprinose svih članova istraživačkog tima. Istraživači sa živim iskustvom trgovine ljudima se snažno ohrabruju da se prijave.

Kako se aplicira?

Slanjem Izraza zainteresovanosti popunjavanjen onlajn formulara, ovde: https://innovationsforpovertyaction.formstack.com/forms/htri_rct_eoi