Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Intersekcionalnost u obezbeđivanju nulte prepreke za osnaživanje žena

Naziv donatora

Biro za demokratiju, ljudska prava i rad Stejt departmenta

Rok za prijavu na konkurs

22.03.2023

do 23 h i 59 min

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava
  • Obrazovne ustanove

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 500.000 do 1.000.000 $

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
Civilno društvo
  • Civilno društvo
Ostalo
  • rodna ravnopravnost

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

od 18 do 24 meseca

Posebni zahtevi donatora

Američki Stejt department, Biro za demokratiju, ljudska prava i rad (DRL) raspisuje konkurs za organizacije zainteresovane za podnošenje prijava za projekte koji štite i brane univerzalna ljudska prava, osnovne slobode i dostojanstvo svih pojedinaca, uključujući one koji doživljavaju nasilje, diskriminaciju i marginalizaciju na osnovu vere, pola, invaliditeta, rase, etničke pripadnosti, seksualne orijentacije, rodnog identiteta, rodnog izražavanja, polnih karakteristika, nacionalnog porekla, starosti, genetskih informacija, bračnog statusa, roditeljskog statusa, trudnoće ili migrantskog statusa. Projekat će se fokusirati na dva cilja: Cilj 1: Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva da se bave intersekcionalnim nasiljem, diskriminacijom, nejednakošću i drugim oblicima kršenja ljudskih prava žena iz marginalizovanih zajednica; i, Cilj 2: Stvaranje zajedničke svrhe i uticaja kroz zajedničko zagovaranje među organizacijama civilnog društva koje se bave novim i rastućim globalnim izazovima koji utiču na žene iz marginalizovanih zajednica i promovišu osnaživanje žena.

Kako se aplicira?

Sve prijave moraju biti podnete elektronski preko www.grants.gov ili SAMS Domestic (https://mygrants.servicenovservices.com). Oba sistema zahtevaju registraciju od strane organizacije koja podnosi zahtev. Kompletne prijave moraju da sadrže sledeće: • Popunjene i potpisane obrasce SF-424, SF-424A i SF-424B. • Naslovna stranica koja uključuje tabelu sa imenom organizacije, naslovom projekta, ciljnom zemljom/zemljama, sinopsom projekta i imenom i kontakt informacijama za glavnu tačku kontakta aplikacije . • Izvršni rezime koji opisuje ciljeve projekta, ciljeve, aktivnosti itd. Izvršni rezime treba da sadrži kratak odeljak koji eksplicitno navodi: (1) izjavu o problemu kojom se projekat bavi, (2) dokaze zasnovane na istraživanju koji opravdavaju jedinstven pristup projektu i (3) merljive rezultate i uticaje projekta. • Sadržaj (ne prelazi jednu (1) stranicu, sa spiskom svih dokumenata i priloga sa brojevima stranica. • Narativ predloga (ne prelazi deset stranica) Imajte na umu da ograničenje od deset stranica ne uključuje naslovnu stranicu, sažetak, sadržaj, priloge, detaljan budžet, opis budžeta, reviziju ili NICRA. • Budžet koji uključuje tri (3) kolone koje sadrže zahtev za DRL, bilo koji doprinos za podelu troškova i ukupan budžet. u posebnoj kartici. Troškovi moraju biti u američkim dolarima.