Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

ISTAT Fondacija objavljuje program humanitarne pomoći za 2023

Naziv donatora

ISTAT Fondacija

Rok za prijavu na konkurs

07.08.2023

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 10.000 $

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ostalo
  • Humanitarna pomoć, zdravlje

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Organizacije registrovane kao dobrotvorni, nevladini subjekti koji se fokusiraju na humanitarnu prevenciju, pomoć i/ili oporavak u vezi sa avijacijom za: • Prirodne katastrofe (suše, poplave, zemljotresi, vulkanske erupcije itd.); • Katastrofe izazvane ljudskim faktorom (konflikti, društvene, industrijske/transportne nesreće, itd.); ili • Krize vezane za zdravlje. Druga razmatranja: Ove godine, Humanitarni komitet će dati prioritet programima ili projektima vezanim za avijaciju sa geografskim fokusom na regione u razvoju ili nedovoljno resursa, sa inovacijama u oblasti uticaja na životnu sredinu ili u oblastima urbane mobilnosti. Organizacije mogu podneti samo jednu prijavu godišnje. Primaoci iz prethodne godine mogu se prijaviti u narednim godinama. Krovne organizacije mogu aplicirati za grant humanitarne pomoći samo ako predloženi program ili projekat sprovodi sama krovna organizacija. Ne finansiraju kapitalnu infrastrukturu, profitne projekte, verske ili političke aktivnosti. Kao referentnu tačku, u 2021. godini, prosečna humanitarna pomoć bila je procenjena iznad 7.000 USD. Materijali za prijavu moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku.

Kako se aplicira?

Registracijom i onlajn popunjavanjem prijave predloga.