Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Istraživačko-praktičarska partnerstva za promene u obrazovanju

Naziv donatora

Fondacija Spenser

Rok za prijavu na konkurs

09.11.2022

do 23 h i 59 min

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Obrazovne ustanove

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 400.000 $

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Obrazovanje

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

3 godine

Posebni zahtevi donatora

Ovaj program grantova otvoren je za partnerstva između istraživača i širokog spektra praktičara. Na primer, praktičari mogu raditi u školskim okruzima, okružnim kancelarijama za obrazovanje, državnim obrazovnim organizacijama, univerzitetima, organizacijama u zajednici i drugim društvenim sektorima koji značajno utiču na živote učenika. Fondacija široko definiše praktičare; oni mogu biti kreatori politike, pružaoci usluga van škole i drugi neformalni edukatori, nastavnici, ili porodice i drugi članovi zajednice. Istraživanje je fundamentalno za svako partnerstvo između istraživanja i prakse, a fondacija očekuje da istraživačke aktivnosti budu centralni element svakog predloga. Pored detaljnog plana za istraživanje, kandidati takođe mogu dati prioritet planovima za saopštavanje i širenje ključnih nalaza i druge važne partnerske aktivnosti koje imaju potencijal da podstaknu pozitivne promene u obrazovanju. Predlozi se moraju odnositi na istraživačke i druge aktivnosti koje imaju za cilj podršku partnerstvu između akademskih istraživača i širokog spektra praktičara obrazovanja. Od glavnih istraživača (PI) i Co-PI koji se prijavljuju za grant očekuje se da imaju stečeni doktorat u akademskoj disciplini ili profesionalnoj oblasti, ili da pokažu profesionalno iskustvo odgovarajuće za ovaj program. Iako diplomirani studenti mogu biti deo tima, oni ne mogu biti imenovani PI ili Co-PI na predlogu. PI mora biti povezan sa neprofitnom organizacijom ili javnom/vladinom institucijom koja je voljna da služi kao administrativna organizacija ako se grant dodeli. Spenser fondacija ne dodeljuje grantove direktno pojedincima. PI povezan sa organizacijom koja upravlja ovim grantom može biti ili praktičar/kreator politike ili istraživač. Najmanje jedan Co-PI treba da bude iz druge organizacije članice. Svi predlozi moraju biti podneti na engleskom, a budžeti moraju biti predloženi u američkim dolarima.

Kako se aplicira?

Registracijom i kreiranjem profila u jedinstvenom onlajn sistemu za prijavu, praćenjem uputstva za popunjavanje prijave.