Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Jačanje transparentnosti i odgovornosti u oblasti rodne ravnopravnosti (GENDER BUDGET WATCHDOG NETWORK, FAZA 2)

Naziv donatora

Mreža za nadzor rodnog budžeta

Rok za prijavu na konkurs

07.04.2023

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 8.000 do 25.000 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine
Ostalo
  • Razvoj zajednica, klimatske promene

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

do 24meseca

Posebni zahtevi donatora

Mreža za nadzor rodnog budžeta (MNRB) je regionalna mreža koja ima za cilj da unapredi rodno odgovorno budžetiranje u zemljama Zapadnog Balkana i Republici Moldaviji, u pravcu efikasnije, transparentnije i pravednije upotrebe resursa od kojih imaju koristi žene i muškarci. Projekat finansira Austrijska razvojna agencija i Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA) POTREBNA DOKUMENTACIJA Prilikom slanja konceptne note potrebno je dostaviti sledeću dokumentaciju: • Ispunjena forma za prijave i konceptna nota (Aneks 1) • Statut udruženja i svake partnerske organizacije (u slučaju regionalnih grantova) • Finansijska izjava za poslednje dve godine

Kako se aplicira?

Ispunjena forma za prijave, konceptna nota, te ostali dokumenti navedeni u pozivu šalju se direktno menadžerici grantova GBWN, Eleni Acevskoj na e-mail acevska@crpm.org.mk ne kasnije od 07.04.2023.