Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Javni konkurs „Sprovođenje antidiskriminacionih politika u Republici Srbiji za 2021. godinu”

Naziv donatora

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog

Rok za prijavu na konkurs

17.05.2021

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

1.500.000,00 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
Civilno društvo
  • Civilno društvo

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

6 meseci

Posebni zahtevi donatora

Realizacijom programa treba da budu ostvareni ciljevi: 1. Unapređenje i zaštita ljudskih prava i razvoj i podsticanje društvene uključenosti osetljivih društvenih grupa; 2. Promocija društvene vrednosti nediskriminacije među opštom populacijom, te podsticanje pozitivnog delovanja šire društvene zajednice prema osetljivim društvenim grupama; 3. Podizanje i razvoj društvene svesti o značaju tolerancije i poštovanja različitosti i kulture dijaloga u cilju smanjenja opšteg nivoa diskriminacije u društvu; 4. Unapređenje raelizacije preporuka nezavisnih tela za zaštitu ljudskih prava u Republici Srbiji, kao i preporuka ugovornih tela i Saveta za ljudska prava UN za ljudska prava u cilju poboljšanja položaja osetljivih društvenih grupa.

Kako se aplicira?

Obrasci za podnošenje predloga programa, dostupni su i mogu se preuzeti na zvaničnoj internet stranici Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog: www.minljmpdd.gov.rs, portalu e-Uprava i oglasnoj tabli Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog: www.minljmpdd.gov.rs Predloge programa dostaviti poštom ili lično na adresu: Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Bulevar Mihajla Pupina broj 2, 11 070 Novi Beograd