Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Javni konkurs „Sprovođenje politika socijalnog uključivanja Roma i Romkinja u Republici Srbiji za 2022. godinu“

Naziv donatora

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog

Rok za prijavu na konkurs

24.02.2022

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 250.000 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Udruženja koja su registrovana u registru udruženja koji se vodi u Agenciji za privredne registre; Udruženja koja statutarnim odredbama, kao ciljeve prepoznaju unapređenje i zaštitu položaja Romkinja i Roma ili osnovne principe ljudskih prava, i Udruženja koja obezbede učešće najmanje jednog partnerskog udruženja sa kojim će učestvovati u realizaciji programa. Prijavu čini sledeća obavezna dokumentacija: 1. Obrazac predloga programa. Predlog programa mora biti potpisan od strane zastupnika udruženja podnosioca predloga programa i overen pečatom; 2. Obrazac budžeta programa – narativni i tabelarni. Budžet mora biti potpisan od strane zastupnika udruženja realizatora predloga programa i overen pečatom; 3. Obrazac izjave o saradnji udruženja – partnera na programu sa realizatorom programa. Obrazac mora biti potpisan od strane lica ovlašćenih za zastupanje udruženja i overen pečatom; 4. Kompaktni disk (CD) ili (USB fleš memorija) sa obaveznom i pratećom dokumentacijom (u Word / Excel formatu);

Potrebna dokumentacija

Javni-konkurs.rar

Kako se aplicira?

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti, i to: potpisan i pečatiran original, kopija originalne dokumentacije. Predloge programa dostaviti poštom ili lično na adresu: Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Bulevar Mihajla Pupina 2, 11 070 Novi Beograd