Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana/udruženjima žena za finansiranje projekata u oblasti ravnopravnosti polova sa ciljem unapređenja položaja žena i ravnopravnosti polova u AP Vojvodini

Naziv donatora

Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova

Rok za prijavu na konkurs

26.05.2022

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 400.000 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ostalo
  • rodna ravnopravnost

Podržane ciljne grupe

  • Žene – opšta populacija

Geografska pokrivenost

  • Vojvodina

Posebni zahtevi donatora

Podnosilac prijave dostavlja: fotokopiju OP obrasca (overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje) i fotokopiju potvrde o poreskom identifikacionom broju, popunjen konkursni obrazac, kratak istorijat udruženja,dosadašnja iskustva u realizaciji sličnih programa.

Kako se aplicira?

Predlog projkekta sa pratećom dokumentacijom šalje se u zatvorenoj koverti na: Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, denografiju i ravnopravnost polova, Bulevar Mihajla Pupina 16, sa naznakom: „Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana/udruženjima žena za finansiranje projekata u oblasti ravnopravnosti polova sa ciljem unapređenja položaja žena i ravnopravnosti polova u AP Vojvodini”