Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podršku razvoja i afirmacije ženskog preduzetništva u 2022. godini

Naziv donatora

Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova

Rok za prijavu na konkurs

04.11.2022

Ko može da aplicira?

  • Mala i srednja preduzeća
  • Privredna društva
  • Preduzetnici

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 150.000 do 445.000 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ostalo
  • rodna ravnopravnost

Geografska pokrivenost

  • Vojvodina

Posebni zahtevi donatora

Poziv se odnosi na žene preduzetnice koje imaju minimalno 51% udela u vlasništvu, da posluju bez gubitaka i da nisu primale državnu pomoć u prethodne 2 godine koja premašuje 23.000.000 RSD. dodela bespovratnih sredstava podrazumeva finansiranje kupovine opreme.

Kako se aplicira?

Prijave se dostavljaju na adresu: Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 6/IV preporučenom poštom ili lično od 10 do 14 časova, sa naznakom: NE OTVARARTI -„PRIJAVA NA JAVNI KONKURS PREDUZETNIŠTVO 2022".