Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Javni konkurs za dodelu finansijskih sredstava udruženjima (OCD) za realizaciju projekata iz oblasti sprečavanja korupcije

Naziv donatora

Agencija za sprečavanje korupcije

Rok za prijavu na konkurs

16.06.2021

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

1.000.000,00 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Civilno društvo
  • Civilno društvo
Ostalo
  • borba protiv korupcije

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

12 meseci

Posebni zahtevi donatora

Agencija poziva organizacije civilnog društva koje imaju iskustva u izradi različitih vrsta analiza, formulisanju i praćenju sprovođenja javnih politika i uspešnoj saradnji sa organima vlasti u sprovođenju aktivnosti iz strateških dokumenta. Pravo učešća na konkursu imaju podnosioci predloga čiji se ciljevi ostvaruju u oblasti sprečavanja korupcije; koji su usvojili i primenjuju interni akt o antikorupcijskoj politici; koji su podneli predloge projekata u konkursom predviđenom roku i na predviđenom obrascu sa potrebnom pratećom dokumentacijom i koji su prijavili samo jedan predlog projekta. Ukupan iznos sredstava biće dodeljen jednoj organizaciji civilnog društva za realizaciju jednog projekta.

Kako se aplicira?

Prijava mora sadržati sledeće dokumente: 1.Formular predloga projekta 2. Formular budžeta projekta 3. Formular narativnog budžeta projekta 4. Izjavu podnosioca predloga projekta 5. Statut udruženja 6. Interni akt o antikorupcijskoj politici (etički kodeks ili drugi akt koji sadrži etička pravila) 7. Biografiju zastupnika udruženja/ovlašćenog lica 8. Biografije članova projektnog tima 9. Potvrdu organa vlasti u kojoj je navedeno: - da taj organ vlasti kao nosilac aktivnosti u momentu potpisivanja potvrde nije otpočeo realizaciju aktivnosti iz AP koja je predmet projektnog predloga; - da će tokom trajanja projekta u potpunosti aktivno sarađivati sa podnosiocem projekta na realizaciji aktivnosti i samo u slučaju da je projektom izabrana ona aktivnost čiji rok za realizaciju u AP dospeva nakon okončanja projekta; - da neće odustati od realizacije aktivnosti Prijave se podnose u štampanoj verziji u zapečaćenoj koverti na adresu: Agencija za sprečavanje korupcije, Carice Milice br. 1, 11000 Beograd.