Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Javni konkurs za dodelu sredstava udruženjima za oblast ravnopravnosti polova u AP Vojvodini u 2022. godini

Naziv donatora

Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova

Rok za prijavu na konkurs

11.05.2022

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 200.000 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ostalo
  • rodna ravnopravnost

Geografska pokrivenost

  • Vojvodina

Posebni zahtevi donatora

CILJEVI KONKURSA: 1. Doprinos promovisanju i primeni Zakona o rodnoj ravnopravnosti, 2. Osnaživanje žena za participaciju u javnom životu lokalne zajednice, 3. Zaštita i promovisanje politike jednakih mogućnosti kod mladih uzrasta 16-19 godina. Pravo učešća imaju: • Udruženja koja su registrovana u registru udruženja do 31.12.2021. godine, koji vodi Agencija za privredne registre, • Udruženja čije je sedište registrovano na teritoriji AP Vojvodine i koje će sve projektne aktivnosti realizovati na teritoriji AP Vojvodine, • Udruženja koja statutarnim odredbama, kao ciljeve prepoznaju unapređenje i zaštitu rodne ravnopravnosti.

Kako se aplicira?

Prijava na Javni konkurs podnosi se u jednom primerku, isključivo na obrascu prijave koji se može preuzeti u Zavodu, Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina 6, IV sprat, kancelarija 416 (tel: 021/6615-177), ili na internet stranici Zavoda: https://ravnopravnost.org.rs/javni-konkursi/ Ispunjenost uslova za učešće na konkursu navedenih u Pravilniku, učesnici konkursa dokazuju dostavljanjem sledeće dokumentacije: 1. popunjen i potpisan Obrazac prijave na konkurs – Obrazac 1 2. fotokopijapotvrdeoporeskomidentifikacionombroju, 3. fotokopijaOPobrasca (overenipotpisilicaovlašćenihzazastupanje), 4. dosadašnja iskustva – realizovani projekti udruženja u periodu 2018-2021. – Obrazac 2, 5. godišnji plan i program rada udruženja za 2022. godinu (u slobodnoj formi, potpisan i overen od zastupnika udruženja), 6. Obrazac 3, 7. potpisanu i overenu preporuku tela za rodnu ravnopravnost iz svoje lokalne samouprave(u slobodnoj formi). 8. Fotokopija stranice iz Statuta udruženja (potpisana i overena od strane zastupnika) kojom se dokazuje da je jedan od ciljeva udruženja unapređenje rodne ravnopravnosti. *Obrasci 1, 2 i 3 su dostupni na internet stranici Zavoda https://ravnopravnost.org.rs/javni-konkursi/i popunjavaju se isključivo elektronski. Prijava na konkurs podnosi se neposredno Zavodu lično ili putem pošte PREPORUČENOM pošiljkom na adresu: Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova, Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina 6/IV, sa naznakom „Konkurs – rodna ravnopravnost za 2022. godinu – NEOTVARATI“, sa punim nazivom i adresom pošiljaoca na poleđini koverte.