Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Javni konkurs za finansiranje odnosno sufinansiranje mera, aktivnosti i programa u cilju unapređenja socijalne zaštite

Naziv donatora

pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova

Rok za prijavu na konkurs

07.12.2018

Ko može da aplicira?

  • Javna uprava

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

63.500.000,00 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Socijalna zaštita
Ostalo
  • podizanje kvaliteta usluga koje se pružaju korisnicima usluga socijalne zaštite

Geografska pokrivenost

  • Vojvodina

Posebni zahtevi donatora

Prijava na konkurs podnosi se u jednom primerku , isključivo na obrascu prijave. Prijava se podnosi putem pošte na adresu- Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku , demografiju i ravnopravnost polova, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21108 Novi Sad ili lično na Pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21108 Novi Sad, s naznakom - "Za konkurs".

Potrebna dokumentacija

Prijava-na-konkurs-29112018.docx