Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Javni konkurs za finansiranje projekata koji se bave istraživačko-umetničkim stvaralaštvom u oblasti umetnosti sa teritorije AP Vojvodine u 2022. godini

Naziv donatora

Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost Vojvodine

Rok za prijavu na konkurs

07.03.2022

Ko može da aplicira?

  • Obrazovne ustanove

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

500.000 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Konkurentnost (MSP, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, poslovna infrastruktura, industrija i trgovina)
  • Nauka i istraživanje
Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Obrazovanje

Podržane ciljne grupe

  • Akademska zajednica

Geografska pokrivenost

  • Vojvodina

Predviđeni period trajanja podrške

12 meseci

Posebni zahtevi donatora

Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost finansiraće projekte za razvoj nauke, radi povećanja naučnoistraživačkih kapaciteta unapređivanja stvaralaštva u oblasti umetnosti, koje podnose akreditovane visokoškolske ustanove koje obavljaju naučnoistraživačku delatnost i koje imaju akreditovan studijski program iz polja umetnosti, s teritorije AP Vojvodine, u skladu sa Zakonom u visokom obrazovanju i Zakonom o nauci i istraživanjima. Finansijska sredstva za ovu namenu predviđena su budžetom AP Vojvodine, a obim sredstava utvrđuje se finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost. Prioritetne oblasti istraživanja: - primenjene umetnosti (nauke o primenjenim umetnostima; primenjeno stvaralaštvo i dizajn); - muzička umetnost (nauke o muzičkoj umetnosti; muzičko stvaralaštvo; muzičko izvođaštvo); - likovne umetnosti (nauke o likovnim umetnostima; likovno stvaralaštvo); - dramske umetnosti (nauke o dramskim umetnostima; dramsko i audio vizuelno stvaralaštvo); - primenjene oblasti iz naučnog istraživanja primenjenog na interdisciplinarne oblasti u kojima postoji umetnička komponenta: projekti iz oblasti restauracije i konzervacije (očuvanje kulturnog nasleđa), - arhitektura (istraživanje arhitektonskog stvaralaštva), - digitalna umetnost (istraživanja primene savremenih digitalnih tehnologija).

Potrebna dokumentacija

Javni-konkurs.rar

Kako se aplicira?

Prijave i potrebna dokumentacija podnose se u zatvorenoj koverti, s naznakom „za učešće na javnom konkursu za finansiranje projekata koji se bave istraživačko-umetničkim stvaralaštvom u oblasti umetnosti”, na adresu: Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost Bulevar Mihajla Pupina 16 21101 Novi Sad