Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Javni konkurs za finansiranje sprovođenja javnih radova na teritoriji AP Vojvodine u 2023. godini

Naziv donatora

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam

Rok za prijavu na konkurs

19.05.2023

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

nije naznačeno

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Rad i zapošljavanje

Geografska pokrivenost

  • Vojvodina

Predviđeni period trajanja podrške

do četiri meseca

Posebni zahtevi donatora

Pravo učešća na Javnom konkursu za organizovanje sprovođenja javnih radova, na kojima se angažuju nezaposlena lica, imaju udruženja koja imaju status pravnog lica, odnosno upisana su u Registar Agencije za privredne registre. POTREBNA DOKUMENTACIJA Uslovi i dokumentacija za podnošenje zahteva, postupak donošenja odluke, kao i sva druga pitanja od značaja za realizaciju Javnog konkursa, propisani su Uredbom i Pravilnikom, koji je dostupan na sajtu www.spriv.vojvodina.gov.rs

Kako se aplicira?

Prijava za sprovođenje javnog rada podnosi se u tri primerka, neposredno ili putem pošte nadležnoj Filijali NSZ, na propisanom obrascu, koji se može dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe za zapošljavanje ili preuzeti na sajtu www.spriv.vojvodina.gov.rs ili www.nsz.gov.rs Odluka o dodeli sredstava se objavljuje na internet stranici Sekretarijata, oglasnoj tabli nadležne FilijalE NSZ i na portalu e-Uprave. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Filijale NSZ i Sekretrijatu na brojeve 021/487 4145, svakog radnog dana od 10 do 14časova.