Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Javni Konkurs Za Finansiranje/Sufinansiranje Projekata Udruženja U Oblasti Poljoprivrede I Ruralnog Razvoja

Naziv donatora

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Rok za prijavu na konkurs

05.03.2019

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

10.000.000,00 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Poljoprivreda i ruralni razvoj
  • Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
Ostalo
  • Razvoj poljoprivrede i ruralnih područja

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Prioritetne tematske oblasti su: 1) stabilizacija dohotka zaposlenih u poljoprivredi; 2) modeli finansijske podrške poljoprivredi i ruralim područjima; 3) efikasno upravljanje zemljištem; 4) unapređenje stanja fizičkih resursa; 5) unapređenje sistema transfera znanja i razvoj ljudskih potencijala; 6) zaštita životne sredine u oblasti poljoprivrede; 7) tehnološki razvoj i modernizacija poljoprivredne proizvodnje i prerade; 8) ispitivanje tržišta i plasmana; 9) razvoj tržišnih lanaca; 10) očuvanje poljoprivrede, prirodnih i ljudskih resursa u područijima sa oteženim uslovima rada u poljoprivredi; 11) diverzifikacija ruralne ekonomije i očuvanje kulturne i prirodne baštine; 12) unapređenje socijalne strukture i jačanje socijalnog kapitala; 13) unapređenje kvaliteta i bezbednosti proizvoda i 14) unapređenje stanja u oblasti zaštite životinja.

Kako se aplicira?

Obavezna konkursna dokumentacija: 1. Spisak dokumenata koji se dostavlja (Obrazac br. 1); 2. Opšti podaci o podnosiocu Prijave (Obrazac br. 2); 3. Opšti podaci o projektu (Obrazac br. 3); 4. Biografije lica koja realizuju projekat (Obrazac br. 4); 5. Detaljan opis projekta (u skladu sa Smernicama); 6. Kopiju statuta udruženja i osnivačkog akta udruženja 7. Rešenje iz APR-a i 8. Dokaz o sufinansiranju (ako sufinansiranje postoji) Ako podnosilac zahteva ne dostavi Kopiju statuta udruženja i osnivačkog akta udruženja i Rešenje iz APR-a, Ministarstvo po službenoj dužnosti pribavlja od nadležnih organa podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija u skladu sa zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak. Dodatna konkursna dokumentacija: Pored navedene obavezne konkursne dokumentacije neophodno je da podnosilac dostavi i druga dokumenta relevantna za realizaciju projekta (pisma preporuke i sl). U slučaju održavanja različitih vidova edukacija (npr. predavanja, radionice, obuke i sl.) neophodno je dostaviti detaljan plan obuka sa navedenim temama. Način dostavljanja dokumentacije Obavezna konkursna dokumentacija (potpisana od strane ovlašćenog lica u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku i parafirana od strane ovlašćenog lica na svakoj stranici), kao i dodatna konkursna dokumentacija dostavlja se u jednom primerku u zatvorenoj koverti preporučenim putem poštom, na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, ul. Nemanjina 22-26, 11000 Beograd sa naznakom: Za JAVNI KONKURS – ZA FINANSIRANjE/SUFINANSIRANjE PROJEKATA UDRUŽENjA U OBLASTI POLjOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA U 2019. GODINI (NE OTVARATI) ili lično (u zatvorenoj koverti) na navedenu adresu, u pisarnici Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, Beograd, Nemanjina 22-26. Na poleđini koverte napisati naziv i adresu podnosioca prijave.