Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

JAVNI KONKURS ZA ORGANIZOVANJE SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENE OSOBE SA INVALIDITETOM U 2022. GODINI

Naziv donatora

Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ)

Rok za prijavu na konkurs

15.03.2022

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava
  • Mala i srednja preduzeća
  • Privredna društva
  • Preduzetnici

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 3.000.000 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Rad i zapošljavanje
Ostalo
  • OSI

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Pravo učešća na Javnom konkursu za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlene osobe sa invaliditetom imaju: organi autonomne pokrajine i organi jedinica lokalne samouprave,• javne ustanove i javna preduzeća,• privredna društva, • 3 preduzetnici,• zadruge i• udruženja koja imaju status pravnog lica, odnosno koja su upisana u Registar• Agencije za privredne registre. Dokumentacija za podnošenje prijave: popunjena prijava za sprovođenje javnog rada na propisanom obrascu, sa• detaljno razrađenim aktivnostima u termin planu; fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar, ukoliko poslodavac –• izvođač javnog rada nije registrovan u APR-u; fotografije mesta izvođenja javnog rada – za javne radove koji se sprovode u• oblasti održavanja i zaštite životne sredine i prirode i održavanja i obnavljanja javne infrastrukture (maksimalno tri fotografije za svaku lokaciju); fotokopija licence za pružanje usluga, u skladu sa propisima u oblasti• socijalne zaštite za javne radove koji se sprovode u oblasti socijalne zaštite, odnosno koji se odnose na pružanje pojedinih usluga socijalne zaštite (dnevne usluge u zajednici – pomoć u kući i dr., usluge podrške za samostalni život – personalna asistencija i dr.); informacije o korisnicima usluga (broj i struktura) – za poslodavca –• izvođača javnog rada iz oblasti socijalne zaštite i humanitarnog rada. Ukoliko poslodavac – izvođač javnog rada organizuje obuku, neophodno je priložiti interni program obuke ili program obrazovne ustanove na propisanom obrascu Nacionalne službe, kao i biografiju instruktora/predavača, osim poslodavca – pružaoca usluga socijalne zaštite, koji podleže obavezi osposobljavanja novozaposlenih, u skladu sa zakonom.

Kako se aplicira?

Пријава за спровођење јавног рада подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе, према месту спровођења јавног рада, непосредно, путем поште или електронским путем на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе или преузети на сајту: www.nsz.gov.rs.