Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

JAVNI KONKURS ZA PODNOŠENJE PREDLOGA PROGRAMA NA STALNO OTVORENI KONKURS ZA DODELU DOTACIJA NAMENJENIH OSNAŽIVANJU I SOCIJALNOJ SIGURNOSTI ŽENA I PREVENCIJU PORODIČNOG NASILJA U 2022. GODINI

Naziv donatora

Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju

Rok za prijavu na konkurs

30.08.2022

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

ukupan iznos programa 200.000.000 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Socijalna zaštita
Ostalo
  • rodna ravnopravnost

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

Najkasnije do 30. oktobra 2022. godine.

Posebni zahtevi donatora

Predmet ovog konkursa je finansiranje programa koje realizuju udruženja građana registrovana na teritoriji Republike Srbije čiji je cilj osnaživanje i socijalna sigurnost žena i prevencija porodičnog nasilja kroz: - podršku socijalnoj sigurnosti žena u društvu; - prevenciju nasilja nad ženama kroz programe njenog osnaživanja; - unapređenje položaja žena kroz prevenciju reproduktivnog zdravlja; - ekonomsko jačanje žena kroz mere zapošljavanja; - unapređenje položaja žena na tržištu rada kroz edukacije; unapređenje socijalne sigurnosti žena kroz postojeće institucionalne i vaninstitucionalne sisteme podrške. Predlozi programa koji se podnose na ovaj konkurs moraju ispunjavati sledeće uslove: • trajanje programa može biti maksimalno, zaključno sa 30. oktobrom 2022. godine • sve aktivnosti utvrđene predlogom programa moraju se realizovati na teritoriji Republike Srbije Predlog programa dostavlja se na srpskom jeziku, ćirilicom, napisan na personalnom računaru i propisanim obrascima koji čine obaveznu dokumentaciju. Prijavu za učešće na konkursu podnosi ovlašćeno lice i odgovorno je za sve podatke iz prijave

Kako se aplicira?

Celokupna dokumentacija se dostavlja u jednom overenom i odštampanom primerku poštom preporučeno ili ličnom dostavom. Zajedno sa odštampanom i overenom dokumentacijom neophodno je dostaviti i elektronsku verziju obrazaca na CD-u, isključivo u formatima Word i Excel. Na koverti obavezno treba naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca, naziv programa i sledeći tekst: „ZA STALNI OTVORENI KONKURS – NE OTVARATI”. Predlozi programa se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu: Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju, Bulevar Mihajla Pupina broj 2